Konferens med Skånes kommuners nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet

Tid

 • 2019-10-10 - 2019-10-11
  9:00 - 13:00

Plats

Stortorget 8-12
, Helsingborg
Karta

Kontakt

 • Bo Persson
 • Telefon:
 • E-post: bo@krokarod.se

Konferens med Skånes kommuners nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet

Välkomna till höstens konferens för säkerhetschefer i Skånes kommuner. Vid vårens träff beslutade vi att kalla nätverket för: Skånes kommuners nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet.

Höstens konferens kommer att genomföras på Clarion Grand Hotel i Helsingborg under 10–11 oktober. Ansvarig medarbetare från Kommunförbundet Skåne är Bo Persson som ni når via följande e-post: bo@krokarod.se

Program i pdf: 2019-10-10–11, Program Konferens säkerhetschefer

Varmt välkomna!

Målgrupp

Säkerhetschefer (eller motsvarande) i Skånes kommuner.

Avanmälan

Avanmälan efter 2019-09-29 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Torsdag 2019-10-10

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.15

Välkommen, inledning
Bo Persson, seniorkonsult, Kommunförbundet Skåne

13.15 13.45

Kommunexempel från Kristianstad betr arbete med Civilt Försvar och säkerhetsskydd från kommunal horisont
Linus Persson, informationssäkerhets- och krisberedskapssamordnare, Kristianstads kommun

13.45 14.15

Hur tänker Länsstyrelsens betr kommunernas arbete med Civilt Försvar?
– Förväntningar på kommunerna
Marcus Björklund, enheten för Samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Skåne

14.15 14.30

Aktiviteter betr Civilt Försvar 2019-2020
Marcus Björklund, enheten för Samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Skåne

14.30 15.00

Eftermiddagsfika

15.00 16.00

SKL via Skype om Civilt Försvar

 • Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar
 • Räddningstjänst under höjd beredskap
 • Relationen till t.ex. Regional grundsyn
 • Leveranser av stöd från MSB
 • Nästa överenskommelse 2021-
 • Frågor

Markus Planmo, expert krisberedskap, SKL

16.00 16.30

Hur går vi då vidare i Skånes kommuner inom Civilt Försvar? Prioriterade uppgifter?   Gemensam diskussion

16.30 17.00

Omdaning av vårt nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet – vilka frågor ska vi prioritera framöver, närmast under våren 2020?
Gemensam diskussion

17.00 19.30

Egen tid... eller tid tillsammans

19.30

Middag

Fredag 2019-10-11

07.30 08.30

Frukost

08.30 09.00

OffSÄK-info
Malin Ekblad, ordförande OffSÄK

09.00 10.00

Handlingsplanen Skåne tillsammans mot brott – med fokus på kommunernas brottsförebyggande arbete
Annika Wågsäter och Ida Rosengren, enheten för Social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne

10.00 10.30

Förmiddagsfika

10.30 11.00

NSVA´s arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Anders Mårtensson, säkerhetschef NSVA

11.00 12.00

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys
Att fundera över omvärlden ligger i vår mänskliga natur. Vi gör det varje dag i stort och smått, när vi tänker igenom veckans möten, läser nyheter eller lägger planer för det kommande halvåret. Trots det är det lätt att vi snöar in oss på fel saker. Ett problem är att vi tenderar att tro att framtiden kommer att likna nutiden. Samtidigt har vi ofta en föråldrad bild av omvärlden och missar därför lätt de förändringar i nutiden som kommer att forma framtiden. En paradox är att ju mer experter vi är inom ett område, desto mer felaktig tenderar vår kunskap om den breda utvecklingen i omvärlden vara. I Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys försöker vi råda bot på detta genom att sammanfatta och koppla forskningsresultaten på utvalda områden med stor påverkan på staden i 11 brännpunkter och 5 megatrender.
Henrik Persson, samhällsanalytiker
Henrik Persson arbetar som samhällsanalytiker på Helsingborgs stads stadsledningsförvaltning. Han är projektledare för stadens trend- och omvärldsanalys och har tidigare arbetat många år som framtidsforskare på Copenhagen Institute for Futures Studies i Köpenhamn.

12.00

Lunch