Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Tid

  • 2018-08-23
    9:00 - 15:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Linda Almgren
  • Telefon: 0728854841
  • E-post: linda.almgren@kfsk.se

Vill du ta din arbetsplats hela vägen?

Vågar du ta din arbetsplats Hela Vägen?

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en unik konferens som erbjuder ett nyskapande förhållningssätt på arbetsplatsen med fokus på NPF!

 Vad innebär det för arbetsgivarna att ta tillvara arbetstagarnas fullständiga potential?

Ökad kunskap om NPF, Tina Hill, NPF-expert Kommunförbundet Skåne

  • Högre normmedveten kompetens, Linda Leveau, samordnare lika rätt Kommunförbundet Skåne
  • Bättre arbetssätt för delaktighet, Linda Almgren, projektledare Hela Vägen Kommunförbundet Skåne

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet. Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser. Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Målgrupp

För dig som arbetsgivare och kommun

Medverkande

Medverkande:

Linda Leveau är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet att inspirera och rusta verksamheter till att bli med normmedvetna och professionella i sitt bemötande. Hon är författare till flera material kopplat till antidiskriminering och kommer bjuda på innovativa metoder i att synliggöra hinder som sätts upp av innanförskapet.

Linda Almgren är projektledare för Hela Vägen. Utbildad studie- och yrkesvägledare med stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar, såväl med NPF som utan.

Tina Hill har gedigen erfarenhet av NPF och suicid såväl som utbildning inom juridik och socialpsykiatri. Hon har arbetat nära målgruppen i många år och arbetar dagligen med att utveckla innovationer tillsammans med forskare på området.

Avanmälan

Kursen är gratis men utebliven deltagare debiteras 300 kronor.