Kompetensutvecklingsdag – Skola på vetenskaplig grund – för rektorer efter rektorsutbildning

Tid

  • 2020-02-07
    8:00 - 16:00

Plats

Glimmervägen 5
22100, Lund
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Kompetensutvecklingsdag – Skola på vetenskaplig grund – för rektorer efter rektorsutbildning

Skolledarskap såväl som utbildning i helhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Rektorsutbildning skapar bra utgångspunkt för skolledarskap på vetenskaplig grund. Det vetenskapliga fältet står inte stilla och kunskap behöver förnyas och uppdateras kontinuerligt. Målet med denna dagen att skapa möjligheter för rektorerna att uppdatera sin vetenskapliga kompetens efter att de har avslutat sin rektorsutbildning. Vidare skapar denna dagen även förutsättningar for erfarenhetsutbyte om hur man organisera skola på vetenskaplig grund i daglig verksamhet.

Observera att spåret Pedagogiskt ledarskap med Prof. Stephan Rapp är fullbokat, välj ett annat spår.

 

Välkommen!

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare FoU Skola
Stephan Rapp, professor i pedagogiskt ledarskap, Linneuniversitet

Målgrupp

Rektorer inom förskola (förskolechefer), grundskola och gymnasiet efter rektorsutbildning

Medverkande

Prof. Stephan Rapp, Linneuniversitet

Prof. Italo Masiello, Linneuniversitet

Prof. em. Marianne Döös, Institutionen för pedagogik och didaktik

Avanmälan

Avanmälan är kostnadsfritt till och med anmälningstidens utgång 2019-12-15. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift. Plats kan överlåtas till en annan deltagare vid förhinder.

Program

08.00 08.30

Registrering, kaffe serveras

08.30 08.45

Inledning

08.45 09.45

Föreläsning: Rektors pedagogiska ledarskap – hur stödjer ledningen elevers måluppfyllelse?
Prof. Stephan Rapp, Linneuniversitet

09.45 10.15

Fika

10.15 11.15

Föreläsning: Digitalisering för bättre skola – hur kan rektor leda och implementera en hållbar digitaliseringsstrategi?
Prof. Italo Masiello Linneuniversitet

11.15 11.25

Kort paus

11.25 12.25

Föreläsning Delat ledarskap – vad, varför och hur?
Prof. em. Marianne Döös, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

12.30 13.30

Lunch

13.30 15.45

Fördjupade samtal med föreläsare, inkl fika (serveras från kl 14:00)

  • Pedagogiskt ledarskap med Prof. Stephan Rapp (fullbokad, välj ett annat spår)
  • Digitalisering med Prof. Italo Masiello
  • Delat ledarskap med Prof. em. Marianne Döös

Observera att ni ska anmäla er till ett av samtalen i förväg. Du gör det i din anmälan!