Kommunledningsresan 2018 – Studieresa till Danmark

Tid

  • 2018-06-25 - 2018-06-27
    8:30 - 18:00

Kontakt

  • Peter Nilsson
  • Telefon: 0728-85 47 32
  • E-post: p.nilsson@kfsk.se

Kommunledningsresan 2018 – Studieresa till Danmark

Presentationerna från resan

90276-18_v1_Slides om vfm til oplæg for Skånes Kommuner_pernille
Besøg af Skånske kommuner_BEB
besøg fra Skåne 26. juni 2018 brug denne
Branding i Hørsholm – fokus på proces og det politiske forarbejde_Charlotte
Kalundborg Symbiosis_Kommunforbundet Skåne_260618
Oplæg for skånsk delegation
Præsentation – Besøg fra Kommunförbundet Skåne juni 2018_sune
Steen og Karsten oplæg_final

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 27 juni och går till Danmark.

Resan genomförs för att återvända till några av de kommuner som besöktes under kommunledningsresan 2010 för att följa upp vad som hände med de processer och initiativ vi fick ta del av då. Bland annat följer vi upp effekterna av kommunsammanslagningen 2007 då Danmark gick från 271 till 98 kommuner.

Ett annat syfte med resan är att träffa danska politiker och tjänstepersoner som är kopplade till det nu tvååriga Greater Copenhagen-samarbetet. Under våra samtal med danska kommunföreträdare ska vi också få tal del av deras tankar kring digitalisering.

Vi kommer under resan att träffa Danmarks motsvarighet till SKL, Kommunernes Landsforening, för att bland annat få höra om de viktigaste utmaningarna för de 98 danska kommunerna just nu. Vi får träffa presidiet i Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden som är en av fem regionala avdelningar av KL.

Ett besök i Kalundborg – kommunen där begreppet industriell symbios föddes – ingår också i programmet. Vi får en inblick i hur kommun och näringsliv arbetar tätt tillsammans för att hitta nya användningsområden för restprodukter och på så sätt bidra till smartare resursanvändning, hållbar tillväxt och nya jobb.

Under resan träffar vi också Sveriges ambassadör i Danmark som beskriver Sveriges förhållande till Danmark på nationell nivå.

 

Avgift:
Avgiften är 8 550 kronor per deltagare, exklusive moms. I avgiften ingår kostnad för buss- och båtresor, logi i enkelrum med frukost och måltider enligt programmet. Vi debiterar efter genom­förandet

Priset är baserat på 45 deltagare

Sista anmälningsdag är 8 april 2018

Då antalet platser är begränsat tillgodoses plats för deltagande i den turordning anmälan görs, dock med hänsyn taget till att alla kommuner som önskar blir representerade.

Målgrupp

Skånes kommunledningar

Avanmälan

Anmälan är bindande men om ni senast 8 april inte har namn på alla resenärer kan ni komplettera med denna information i ett senare skede

Program

Programmet kommer att kompletteras med ytterligare detaljer efterhand, och mindre förändringar kan komma att ske. Slutligt detaljerat program, deltagarlista och allmän reseinformation skickas ut senast måndagen den 18 juni till de anmälda.

Måndagen den 25 juni

08.30

Bussen avgår från Hyllie, inom gångavstånd från järnvägsstationen. Närmare platsangivelse skickas ut senast 18 juni.

09.30

Ankomst till KL (Kommunernes Landsforening) Weidekampsgade 10, 2300 København S
http://www.kl.dk/

De största utmaningarna för de danska kommunerna idag
Effekter av uppgifts- och strukturreformen 2017 (Kommunsammanslagningarna)

KL:s VD Kristian Wendelboe och chefsekomom Morten Mandøe

Kaffepaus

11.30

Förbindelserna mellan Sverige och Danmark på nationell nivå

Ambassadör Fredrik Jörgensen

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/danmark-köpenhamn/om-oss/

12.15

Lunch i KL:s restaurang

13.15

Buss till Hörsholms Rådhus. Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm (30 km)

14.00

Möte med presidiet i KKR Hovedstaden
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Hovedstaden/

Vilken roll har KKR i de danska strukturerna? Uppbyggnad, finansiering mm. Hur ser KKR Hovedstaden på samarbetet inom Greater Copenhagen?

Vilka effekter av Greater Copenhagen-samarbetet kan vi se efter två år?

Formand KKR Hovedstaden, borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune
Næstformand KKR Hovedstaden, borgmester Karsten Søndergaard, Egedal Kommune.

Kaffepaus

15.15

Möte med Hörsholm kommune https://www.horsholm.dk/

Under kommunledningsresan 2010 fick vi bland annat höra om kommunens planer på digitalisering och självbetjäning och hur den jobbade med LEAN-metoden. Under årets besök får vi ta del av erfarenheterna kommunen gjort sen 2010 kring arbetet med LEAN samt höra om kommunens aktuella utvecklingsprojekt inom digitalisering och självbetjäning. Vi får också höra om kommunens strategi för att locka till sig nya medborgare.

Borgmester Morten Slotved
Centerchef for Borgerservice, It og Digitalisering Sune Johansson
Kommunikationskonsulent Charlotte Fossum

16.30

Bussresa till Holbaek (85 km)

17.45

Incheckning i enkelrum på Hotel Strandparken
http://www.hotelstrandparken.dk/

19.30

Middag på restaurang Maskinvaerkstedet
https://suri.dk/maskinvaerkstedet/

Tisdagen den 26 juni

07.00

Frukost

08.00

Bussresa till Kalundborg (50 km)

09.00

Besök på Dansk SymbioseCenter
http://www.symbiosis.dk/

Vi får en inledning av Kalundborgs borgmästare Martin Damm, tillika ordförande i Kommunernes Lansforening, och vi får höra om kommunens satsning på utveckling av symbiospartnerskap som redskap för grön omställning.

I detta industriområde arbetar anställda på företag som Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark (tidigare Statoil) Gyproc Saint-Gobain och Örsted (tidigare Dong Energy) och de har en mycket utvecklad industriell symbios med hela 23 strömmar, där avfall från ett företag blir till ny råvara hos ett annat. Anläggningen erbjuder dessutom specialdesignat vatten där industrier kan beställa exakt rätt temperatur och med innehåll av specifika ämnen.

10.30

Buss till Sortebro Kro (100 km)

12.15

Smörrebrödslunch på Sortebro kro
https://www.sortebrokro.dk/

13.15

Buss till Haderslev (100 km)

14.30

Besök på Haderslev kommune
https://www.haderslev.dk/

Möte med representanter för Haderslevs kommun. Vad har hänt i kommunen sen 2010 när vi besökte Haderslev förra gången? Hur är effekterna av kommunsammanslagningen? Under besöket 2010 fick vi veta att Haderslev kommuns medborgarkontor flera år i rad hade utsetts till Danmarks bästa arbetsplats. Vi får höra om detta fortfarande är en aktuell utmärkelse. Dessutom får vi ta del av hur kommunen jobbar med digitalisering.

Borgmester H.P. Geil
Kommunaldirektør Willy Feddersen
Chefkonsulent Claus Dall
Chefen för Borgerservice og Digitalisering, Anne-Mette Michelsen

17.00

Bussresa till ”Kryb – i – Ly” (50 km)

17.45

Incheckning på Hotel Kryb-i -ly
http://www.krybily.dk/

19.30

Middag på hotellet

Onsdagen den 27 juni

07.00

Frukost

08.15

Bussresa till Spodsbjerg (120 km)

10.15

Färja till Tårs, på Lolland
https://www.faergen.dk/ruter/langelandsfaergen/

11.00

Ankomst till Tårs och bussresa till Maribo (35 km)
Lollands kommuns borgmästare Holger Schou Rasmussen och kommundirektör
Thomas Knudsen stiger på bussen och guidar oss genom kommunen.

11.45

Ankomst till Maribo, huvudort i Lollands kommune, och Hotel Söpark
http://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/

12.00

Lunch på hotellet

13.00

Möte, i konferenslokal på hotellet, med representanter för Lollands kommune
https://www.lolland.dk/

Hur upplever ni Greater Copenhagen – samarbetet längst ner i det sydvästligaste hörnet av geografin?
Hur arbetar kommunen med digitaliseringsprocesser?
Lollands kommune är resultatet av sju sammanslagna kommuner. Vi får höra om deras erfarenheter av detta.

Kommundirektör Thomas Knudsen

14.15

Kaffe

14.45

Region Själlands ansvar och uppgifter kring regional utveckling
http://www.regionsjaelland.dk/Sider/default.aspx

Utvecklingsdirektör Carsten Krabbe

16.00

Bussresa till Hyllie. (170 km)

Smörgås och dryck medtages från hotellet och kan ätas ombord på bussen

ca.18.30

Bussen tillbaka på Hyllie