Kommunledningskonferens 13 oktober 2017

Tid

  • 2017-10-13
    8:30 - 12:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Peter Nilsson
  • Telefon: 0728-85 47 32
  • E-post: p.nilsson@kfsk.se

Kommunledningskonferens 13 oktober 2017

Årets andra kommunledningskonferens äger rum fredagen den 13 oktober på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från Lund C.

Ett av temana handlar om EU:s nya dataskyddsförordning som 25 maj 2018 ersätter (PUL) och vad det innebär för de skånska kommunernas arbete.

 

Vi kommer också att få höra om Tillitsdelegationens arbete genom en introduktion i denna statliga utredning och grunderna i den tillitsbaserade styrning som man hoppas ska förbättra tjänstekvalitet och arbetsmiljö i välfärdssektorn

 

Ett annat tema är klimatfrågan som utgör en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av framtida klimatutmaningar behövs engagemang, kraftfulla åtgärder och samarbete

 

Vi får också information om den nya lag som träder i kraft 1 januari 2018 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en uppdatering gällande hälso- och sjukvårdsavtalet.

Målgrupp

Skånes kommunledningar

Medverkande

Kent Mårtensson, ordförande Kommunförbundet Skåne

Monica Holmqvist, förbundsdirektör

Louise Bringselius, docent och forskningsledare i Tillitsdelegationen

Jonas Ledendal, jur.dr. och forskare vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anna Nilsson, Chef, Energikontoret, Kommunförbundet Skåne

Desiree Grahn, Projektledare, Energikontoret, Kommunförbundet Skåne

Therese Jephson, Forsknings- och utvecklingsstrateg, Samhällsutveckling, Kommunförbundet Skåne

Carina Nilsson, ordförande Kommunförbundet Skånes Beredning för hälsa och social välfärd

Carina Lindqvist, avdelningschef Hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-10-10 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.30

Kaffe

09.00

Inledning

Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson och förbundsdirektör Monica Holmqvist inleder

09.05

Tillitsdelegationen och den tillitsbaserade styrningen

I regeringens tillitsreform är syftet att förbättra servicen till brukarna genom att bättre ta tillvara medarbetarnas kunskap. Därför försöker man öka handlingsutrymmet i mötet mellan medarbetare och brukare. Statliga Tillitsdelegationen en central del av tillitsreformen. Här introduceras arbetet i denna statliga utredning och grunderna i den tillitsbaserade styrning som man hoppas ska förbättra tjänstekvalitet och arbetsmiljö i välfärdssektorn.

Louise Bringselius, docent och forskningsledare i Tillitsdelegationen

10.00

Senaste nytt om nya hälso- och sjukvårdsavtalet och information om Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Information om den nya lag som träder i kraft 1 januari 2018 och uppdatering gällande hälso- och sjukvårdsavtalet.

Carina Nilsson, ordförande Kommunförbundet Skånes Beredning för hälsa och social välfärd

Carina Lindqvist, avdelningschef Hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne

10.20

Paus

10.40

Lokalt perspektiv på den globala klimatfrågan

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av framtida klimatutmaningar behövs engagemang, kraftfulla åtgärder och samarbete. I Skåne arbetar vi med flertalet förebyggande åtgärder och anpassning till ett förändrat klimat.

År 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020 i Paris. I kölvattnet av detta avtal kommer nu EU:s satsning Clean Energy for All och en budgetproposition med tydlig satsning på ren energi. Hur påverkar detta Skånes kommuner? Hur kan vi dra nytta av den politiska miljö vi verkar i internationellt och nationellt för att ta en ledande position?

Inom Kommunförbundet Skånes verksamhet pågår projekt och nätverk med lokal förankring av dessa globala frågor. Bland annat arbetar Energikontoret Skåne med driftoptimering, fossilfrihet i kommuner och fossilfri upphandling. Dessutom är man med i framtagandet av en ny klimat- och energistrategi för regionen – vad innebär det och vilka möjligheter finns det att påverka?

Skånes kust blir allt mer utsatt för översvämningar, stormar och ökad stranderosion, samtidigt som Skånes stränder är viktiga områden för rekreation och turism, och med höga naturvärden. Åtgärderna för att hantera dessa utmaningar är komplexa och kostsamma. Vad vet vi idag, vad gör vi och hur kraftsamlar vi framöver?

Anna Nilsson, Chef, Energikontoret, Kommunförbundet Skåne

Desiree Grahn, Projektledare, Energikontoret, KFSK

Therese Jephson, Forsknings- och utvecklingsstrateg, Samhällsutveckling, Kommunförbundet Skåne

11.30

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 blir EU:s nya personuppgiftsregler tillämpliga i Sverige. Samtidigt upphör personuppgiftslagen (PUL). GDPR bygger på samma grundprinciper som PUL, men det finns många nyheter, bl.a. kan höga sanktionsavgifter på hundratals miljoner kronor dömas ut vid överträdelse av GDPR. I föredraget görs en genomgång av de viktigaste nyheterna samt hur dessa påverkar kommunal verksamhet.

Jonas Ledendal, jur.dr. och forskare vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

12.20

Övriga frågor

12.30

Lunch