Juridisk utbildning – Förskrivning av hjälpmedel

Tid

 • 2021-02-16
  9:00 - 12:00
 • 2021-02-16
  13:00 - 16:00
 • 2021-02-17
  9:00 - 12:00
 • 2021-02-17
  13:00 - 16:00
 • 2021-05-25
  9:00 - 12:00
 • 2021-05-25
  13:00 - 16:00
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Hässleholm,16 feb, kl 9-12Visa detaljer + Kostnadsfritt  
Hässleholm,16 feb, kl 13-16Visa detaljer + Kostnadsfritt  
Lund, 17 feb, kl 9-12Visa detaljer + Kostnadsfritt  
Lund, 17 feb, kl 13-16Visa detaljer + Kostnadsfritt  
Lund, 25 maj, kl 9-12Visa detaljer + Kostnadsfritt  
Lund, 25 maj, kl 13-16Visa detaljer + Kostnadsfritt  

Juridisk utbildning – Förskrivning av hjälpmedel

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor bjuder in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna till juridisk utbildning Förskrivning av hjälpmedel

För att underlätta deltagandet anordnas utbildningen på två olika platser i Skåne. Utbildningen ges vid två tillfällen varje dag, på förmiddagen, klockan 9:00-12:00 och på eftermiddagen, klockan 13:00-16:00.

Varmt välkommen!

 

Program

 • Vilka regler styr förskrivning av hjälpmedel?
 • Vem ansvarar för vad; organisation, chef, personal?
 • Vilka skyldigheter har hälso- och sjukvårdspersonalen?
 • Vad innebär det personliga yrkesansvaret?
 • Vilka delar ingår i förskrivningsprocessen?
 • Fördelning av ansvar mellan förskrivare, konsulent, tekniker
 • Hur långt sträcker sig uppföljningsansvaret?
 • Vikten av riskbedömning
 • Patienten/brukarens ställning och rättigheter

Föreläsning varvas med gemensamma diskussioner och reflektioner samt praktiska exempel och dilemman. Ta gärna med egna ärenden och frågor som du vill diskutera.

 

Datum och plats:

2021-02-16 Hotel Statt, Hässleholm
2021-02-17 Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund
2021-05-25 Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund

Förmiddagsfika respektive eftermiddagsfika ingår.

 

Målgrupp

Yrkesverksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster vid Skånes kommuner.

Medverkande

Föreläsare Dina Jacobson.
Dina Jacobson är jurist med lång och bred erfarenhet från juridiken inom hälso- och sjukvårdens område. Hon har utbildat chefer och personal över hela landet om bland annat deras skyldigheter vid förskrivning av hjälpmedel. Dina samarbetar också med förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och har även medverkat i Socialstyrelsens arbete att utveckla förskrivarstödet.

Avanmälan

Uteblivet deltagande utan avbokning debiteras 300 kr.