Introduktionsutbildning – för socialsekreterare anställda i Skånes kommuner

Tid

  • 2018-09-14
    9:00 - 16:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Introduktionsutbildning – för socialsekreterare anställda i Skånes kommuner

Utbildningen vänder sig främst till dig som är socialsekreterare, anställd i någon av Skånes kommuner, med mindre än 1,5 års erfarenhet av utredningsarbete. Utbildningen innehåller hemuppgifter och förutsätter kontinuerlig reflektion och fortgående samtal på din arbetsplats under hela utbildningstiden. Det är därför viktigt att du har en arbetsledare/mentor som samtalspartner i din kommun.

 

Introduktionsutbildningen omfattar 8 heldagar med start i september 2018 och avslut i maj 2019.

Utbildningen väver bl.a. samman praktiskt socialt barnavårdsarbete med BBIC och aktuell juridik. Utredningsprocessens olika delar kommer att vävas samman med respektive tema. Utbildningen innehåller kontinuerlig reflektion kring yrkesroll och praxis och genomförs som en internutbildning där kunniga och erfarna socialarbetare och yrkesverksamma inom andra professioner håller i utbildningens olika tema.

 

Introduktionsutbildningen omfattar bland annat:

 

Dag 1 – 14 september 2018 – Introduktion och presentation – Erfarenheter av att vara ny barnutredare och av introduktionsutbildningen. Socialarbetarrollen.

Dag 2 – 12 oktober 2018 – Risk, skydd och riskbedömningar

Dag 3 – 9 november 2018 – Barnsamtal, barnfokus och barns delaktighet.

Dag 4 – 14 december 2018 – Dokumentation, handläggning och klarspråk

Dag 5 – 18 januari 2019 – Familjen och nätverket

Dag 6 – 8 februari 2019 – Barn som anhöriga och barn i utsatta miljöer

Dag 7 – 8 mars 2019 – Placerade barn och LVU-processen

Dag 8 – 12 april 2019 – Samverkan internt och externt.

Dag 9 – 10 maj 2019 – Avslut

 

Lagstiftningen (SoL, LVU, FL mm) – löper som en röd tråd genom utbildningen.

 

 

Målgrupp

Socialsekreterare anställda i de skånska kommunerna

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 09-10 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.