Introduktionsutbildning – för socialsekreterare anställda i Skånes kommuner nr2

Tid

  • Avgift inklusive lunch och fika
    2017-03-22
    9:00 - 16:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Introduktionsutbildning – för socialsekreterare anställda i Skånes kommuner nr2

Utbildningen vänder sig främst till dig som är socialsekreterare med mindre än 1,5 års erfarenhet av utredningsarbete. Utbildningen innehåller hemuppgifter och förutsätter kontinuerlig reflektion och samtal under hela utbildningstiden. Därför är det viktigt att du har en arbetsledare/mentor som samtalspartner på din arbetsplats

Utbildningen har sin start i mars 2017 och ges under åtta heldagar och avslutas med en halvdag.

Utbildningen väver samman praktiskt socialt barnavårdsarbete med BBIC och aktuell juridik. Utbildningen innehåller kontinuerlig reflektion kring yrkesrollen. Introduktionsutbildningen genomförs som en internutbildning där kunniga socialarbetare och yrkesverksamma inom andra professioner från länet är kursledare.

Introduktionsutbildningen omfattar bland annat:

Den sociala barnavårdens framväxt och syfte, socialarbetarollen och professionsutveckling, BBIC – bakgrund och koncept, risk- och skydd i arbetet med barn och unga, handläggning och dokumentation, barn och ungas delaktighet och inflytande, barn i utsatta miljöer, barn som anhöriga och placerade barn och unga, samverkan internt och externt och samtal i olika kontexter inkl nätverks- och familjerådsarbete. Lagstiftningen (SoL, LVU, FL mm) – löper som en röd tråd genom utbildningen.

 

Dag 1 – 22 mars 2017 – Introduktion – social barnavård, socialarbetarrollen och professionell utveckling m.m. Hemuppgift
Dag 2 – 3 april 2017 – Risk och skydd
Dag 3 – 18 april 2017 – Dokumentation, handläggning, skrivprocess, klarspråk m.m.
Dag 4 – 9 maj 2017 – Samtal i kontexter, samt nätverks- och familjerådsarbete m.m.
Dag 5 – 29 maj 2017 – Barn och ungas delaktighet och inflytande m.m. Redovisning av hemuppgift.
Dag 6 – 30 augusti 2017 – Placerade barn och unga.
Dag 7 – 12 oktober 2017 – Barn i utsatta miljöer.
Dag 8 – 8 november 2017 – Samverkan internt och externt.
Dag 9 – 24 november 2017 – Avslut – halvdag

 

 

 

Målgrupp

Socialsekreterare anställda i skånska kommuner!

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 03-20 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.