Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

Tid

 • 2020-06-08
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 3,900kr (SEK)  

Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Utbildningen behandlar bl.a.

»» Utgångspunkter för intern kontroll och styrning

 • »»  Ansvar för den interna kontrollen
 • »»  COSO – ramverk för intern kontroll
 • »»  Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar
 • »»  Kontrollmiljön
 • »»  Effektiva kontrollåtgärder
 • »»  Övervakning och utvärdering
 • »» Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Målgrupp

Ekonomiassistenter och administratörer

Medverkande

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 110 kommuner och landsting/regioner i ämnet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00-09.30 - Kaffe och fralla
09.30 - Kursstart
12.00-13.00 Lunch
13.00 - Eftermiddagspass
14.30 - Fika
16.00 Kursen avslutas