Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

Tid

 • 2021-02-04
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 3,900kr (SEK)  

Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Utbildningen behandlar bl.a.

 Utgångspunkter för intern kontroll och styrning

 •   Ansvar för den interna kontrollen
 •   COSO – ramverk för intern kontroll
 •   Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar
 •   Kontrollmiljön
 •   Effektiva kontrollåtgärder
 •   Övervakning och utvärdering
 •  Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Hålltider:
08.30-09.00 Kaffe/macka
09.00 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
16.00 Slut för dagen

Målgrupp

Ekonomer

Medverkande

Roland Svensson

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.