Intresseanmälan till Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten

Tid

  • 2019-03-13
    9:00 - 16:00
  • 2019-06-13
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Nicolina Fransson
  • Telefon: 072-885 48 76
  • E-post: nicolina.fransson@kfsk.se

Intresseanmälan till Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten

SKL erbjuder en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till regionala och kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare och chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med systematisk uppföljning i socialtjänsten, inte bara på individ-, utan även på grupp- och verksamhetsnivå.

Utbildningen består av två heldagsworkshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Deltagande förutsätter samarbete med en verksamhet inom socialtjänsten att följa upp under utbildningen samt en beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi vill också försäkra oss om att det finns en ambition att utveckla arbetet med systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå på den egna arbetsplatsen, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras uppföljningsarbete. Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen. Även stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen. Från en verksamhet kan det till exempel vara verksamhetschef, biståndshandläggare eller socialsekreterare som deltar.

Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut senast den är den 25 januari 2019.

Avanmälan

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.