Anmälan till Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten

Tid

  • 2019-03-13
    9:00 - 16:00
  • 2019-06-13
    9:00 - 16:00

Kontakt

  • Nicolina Fransson
  • Telefon: 072-885 48 76
  • E-post: nicolina.fransson@kfsk.se

Anmälan till Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten

SKL ger utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till regionala och kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare och chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med systematisk uppföljning i socialtjänsten, inte bara på individ-, utan även på grupp- och verksamhetsnivå.

Utbildningen består av två heldagsworkshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Deltagande förutsätter samarbete med en verksamhet inom socialtjänsten att följa upp under utbildningen samt en beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Plats:

Dag 1 den 13 mars
Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, våning 4, Lund

Dag 2 den 13 juni
Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Manual för SU Pilot Infobladet 2016-5-24

Manual för SU Pilot

SU-Pilot_Installation_server 2.0

Avanmälan

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.