Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

Tid

  • 2019-11-11
    9:30 - 16:00
  • 2019-11-19
    9:30 - 16:00

Kontakt

  • Mats Renard
  • Telefon: 072-885 48 68
  • E-post: mats.renard@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna inspirationskonferensen ReHabilitering i hemmet!

För att underlätta deltagandet anordnas konferensen på två olika platser i Skåne. Programmet är det samma bägge dagarna.

Varmt välkommen!

Plats

11 nov: Medborgarhuset i Eslöv, Kyrkogatan 1.

19 nov: Rådhus Skåne i Kristianstad, Västra Storgatan 12

Program

08.45 – 09.30 Registrering och förmiddagskaffe

09.30 – 09.40 Välkomna till 2019 års inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

09.40 – 10.40 Rehabiliteringsinsatser i svenska kommuner
En stor nationell studie visar att fokus för de insatser som arbetsterapeuter och fysioterapeuter genomför främst är riktat mot förflyttning inomhus och personlig ADL.  Föreläsningen fokuserar på hur rehabiliteringsinsatser kan utvecklas och vikten av att stärka samarbetet mellan HSL personal och Socialtjänsten.
Talare: Magnus Zingmark

Paus 10 min

10.50 – 11.50 Smärtpsykologi
Talare: Marcelo Rivano

11.50-12.50 Lunch

12.50 – 14.15 Palliativ rehabilitering i hemmiljö
Talare: Marie Hansson och Ida Malmström

14.15 Eftermiddagskaffe

14.35 – 15.35 Yrsel hos äldre och relationen till fall och fallprevention
Talare: Eva Ekvall Hansson

15.35 – 15.50 Rehabiliteringsguiden

15.50 – 16.00 Avslut

Medverkande

Magnus Zingmark är arbetsterapeut och med dr i arbetsterapi. Magnus forskning handlar om effekter och kostnadseffektivitet av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser och utvecklingen av sådana insatser i svenska kommuner

Marcelo Rivano är psykolog och disputerat i ämnet ”Icke-verbal kommunikation”

Arbetat sedan många år med patienter som har långvarig smärta, först kliniskt och sedan även genom forskning och handledning. Undervisar vid Lunds universitet och är en uppskattad föreläsare. Är medförfattare i flera böcker om rehabilitering, smärta och teamarbete.

Marie Hansson och Ida Malmström är leg arbetsterapeut resp leg sjukgymnast i Palliativ Vård och ASiH i Malmö. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med palliativ rehabilitering.

Eva Ekvall Hansson är docent i fysioterapi vid Lunds universitet

Moderator

Susanna Dzamic, känd från bland annat P4 Extra

Avanmälan

Uteblivet deltagande utan avbokning debiteras 300 kr.