Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

Tid

  • 2018-10-23
    9:00 - 16:00
  • 2018-10-24
    9:00 - 16:00

Plats

Glimmervägen 5
22100, Lund
Karta

Kontakt

  • Emelie Sundén
  • Telefon:
  • E-post: emelie.sunden@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

2018-09-26
Vi är glada över det stora intresset för dessa två inspirationsdagar. Tyvärr är båda dagarna helt fulltecknade och vi har inte möjlighet att ta emot fler anmälningar och det finns inte heller möjlighet att stå på kölista då vi redan gjort ett överintag.

 

Inom ramen för arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet arrangerar tjänstemannaberedningen till Centralt samverkansorgan en inspirationskonferens för god samverkan i syfte för att få bra kvalitet i SIP.  Konferensen syftar till att förmedla fakta, kvalitet, inspiration, motivation och lust kring samverkan och arbetet med samordnad individuell plan/SIP. Dagen kommer att beröra hälso- och sjukvård inom regional och kommunal somatisk och psykiatrisk vård. Primärvårdens viktiga roll för både somatiska och många psykiatriska patienter kommer att lyftas fram. Det kommer också vara föredrag som berör det nationella arbetet med SIP.
För att alla åhörare ska ha en gemensam grundkunskap inför konferensen ska samtliga konferensdeltagare ha sett instruktionsfilmerna, Samverkan vid utskrivning från sjukhus och Samordnad individuell plan/SIP före konferensen. Dessa filmer finns på följande länk: https://kfsk.se/hsavtal/2018/07/03/en-ny-instruktionsfilm-om-processen-for-samverkan-vid-utskrivning-finns-nu-tillganglig/

Program

Programmet kommer innehålla följande föredrag:
Varför SIP?
Gott exempel: Tankestöd för SIP Kåseri om erfarenheter av att arbete med SIP
Samverkan vid utskrivning för patienter med psykiatrisk diagnos
Gott exempel: Arbetsmetod för samverkan inför utskrivning och SIP för patienter med psykiatrisk diagnos
Rutinkollen SIP
Tvärprofessionell paneldebatt om arbete med SIP.

Hålltider

Registring sker mellan kl. 8.30 – 9.00
Konferensen är mellan kl. 9.00 – 16.00 inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

 

Övrigt

Välj mellan två olika tillfällen, 23 eller 24 oktober, det är samma innehåll båda dagarna.
Den första konferensdagen kommer att spelas in i syfte att fler ska kunna ta del av innehållet i efterhand. Filmen kommer därefter att finnas tillgänglig på hemsidan för Hälso- och sjukvård i samverkan som finns på Vårdgivare Skåne https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/#10428 och på Kommunförbundet Skåne https://kfsk.se/hsavtal/

För frågor kring anmälan, kontakta Jill Persson, jill.persson@kfsk.se

Målgrupp

Operativ lednings- och verksamhetspersonal från kommuner och Region Skåne inom både somatik och psykiatri som arbetar med SIP. Från kommunerna inbjuds främst SoL- och HSLpersonal och från Region Skåne läkare, sjuksköterskor och rehabpersonal från öppen och sluten vård.
Huvudkontaktpersoner för mina planer, vårt gemensamma IT-stöd för vårdplanering, bör delta som en påbyggnad av tidigare utbildning.

Medverkande

Maj Rom, Kristina Malmsten och Zophia Mellgren från Sveriges kommuner och landsting
Titti Gohed Kommunförbundet Skåne
Pia Nilsson Malmö stad
Lars Stavenow och Eva Thoren Todoulos Region Skåne
Lina Hjärpe Hälsostaden
Och representanter från kommunala, primärvårds och psykiatriska verksamheter i Skåne.

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas till en annan person.