Innovationer för industriell symbios

Tid

  • 2019-01-24
    10:00 - 12:00

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

  • Jakob Economou
  • Telefon: 072-885 49 45
  • E-post: jakob.economou@kfsk.se

Innovationer för industriell symbios

Vill du veta mer hur innovationer kan främja industriell symbios och hur detta kan hjälpa företag eller kommuner? Då är du välkommen att komma på en kostnadsfri två-timmars föreläsning och nätverksträff på Hotell Lundia i Lund. Där berättar chefen för Miljöstrategiska enheten i Lund, Jon Andersson om deras mål och cirkulära flöden i kommunen. Hör projektchefen Sonny Strömberg på E.ON om deras system för att utnyttja byggnaders restvärme. Hör även Moa Dahlman Truesdale från Energy Opticon som är specialister i energiteknik. Vi avslutar sessionen med lunch.

Varmt välkommen!
Jakob Economou & Per Persson

Energikontoret Skåne arrangerar just nu en serie aktiviteter om industriell symbios i ett arbetspaket ur projektet UBIS, träffarna som vänder sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, företag/kommunala bolag inom avfall och energi etc. Vi erbjuder Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops.

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Program

10:00

Inledning och välkomna, Energikontoret Skåne

10:15

Lunds mål om klimat och cirkulära flöden - Jon Andersson, chef för Miljöstrategiska enheten, Lunds kommun

10:30

Lokal balansering av värme och kyla” - Sonny Strömberg, Sr Key Account Manager

11.00

Energy Optima 3, för optimal produktion och distribution av energi. Moa Dahlman Truesdale, CFO Energy Opticon

11:30

Frågor och avslut

12:00

Lunch