Inkludera ekosystemtjänster vid exploatering – vad är vinsten?

Tid

  • 2019-03-27
    9:00 - 13:00

Plats

Östergatan 7b
211 25, Malmö
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se

Inkludera ekosystemtjänster vid exploatering – vad är vinsten?

Under en halvdag kommer ni att få ta del av exploateringsingenjörers erfarenheter av arbete med ekosystemtjänster vid planering och byggnation. I en workshop kommer ni sedan att få möjlighet att hands-on testa implementering genom reflektion och diskussion kring ett konkret exempel.

Idag finns det ett politiskt beslut om att ekosystemtjänster ska vara inkluderade inom den fysiska planeringen, men för att implementering av ekosystemtjänstkoncept ska realiseras så krävs förankring i den lokala kontexten och kommunala förvaltningen. Genom att medverka i denna workshop så kommer ni få med er argument både för användandet och vinsterna med implementering, för att skapa sådan förankring.

Workshopen arrangeras av en av panelerna, inom Mistra Urban Futures, som fokuserar på urbana ekosystemtjänster och är ett samarrangemang mellan MISTRA panelen, Region Skåne, Movium och Kommunförbundet Skåne.

 

Vi har ett begränsat antal platser och först till kvarn gäller!

Fika och lunch ingår

Målgrupp

Exploateringsingenjörer

Medverkande

Forskningsprojektet Urban Ecosystem Services finansierat av Urban Mistra Futures

Program

Kommer att uppdateras efterhand

09.00 09.10

Åsa Ode Sang, projektledare Urban Ecosystem Services, SLU Alnarp hälsar välkomna

09.10 10.30

Exploateringsingenjörer berättar om erfarenheter av inkludering av ekosystemtjänster i genomförda projekt

10.30 11.40

Workshop där deltagarna får arbeta med att inkludera ekosystemtjänster i ett konkret projekt

11.40 12.00

Återsamling och summering

12.00 13.00

Lunch