Informationssäkerhet och NIS-direktivet

Tid

  • 2020-09-16
    9:30 - 16:00

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Informationssäkerhet och NIS-direktivet

Kommunernas verksamhet är samhällsviktig ur ett antal aspekter. Samtidigt är den kommunala verksamheten i hög grad beroende av en fungerande informationshantering där informationen är tillgänglig, korrekt och spårbar samtidigt som känsliga uppgifter inte kommer i orätta händer. Informationen är alltså en central resurs för kommunerna och därmed blir informationssäkerhet en viktig fråga för alla kommuner. Detta har uppmärksammats allt mer även i lagstiftning och i myndigheters föreskrifter.

Att utveckla sin generella informationssäkerhet, att kunna efterleva både NIS-direktiv och dataskyddsförordning plus säkerhetsskyddslagen är betungande men nödvändig uppgift för samtliga kommuner. Den här kursen kommer framför allt att vara inriktad på den generella informationssäkerheten och på NIS-direktivet.

Ur programmet:

Vad är informationssäkerhet och hur är den viktig för kommuner?

Externa krav på informationssäkerhet

Hur kan en kommun utveckla ett systematiskt och långsiktigt informationssäkerhetsarbete?

Vilka krav ställer NIS-direktivet?

Hur ska en kommun organisera informationssäkerhetsarbetet med de knappa resurser som står till buds?

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, informationsansvariga, verksamhetsansvariga och säkerhetsansvariga.

Medverkande

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert som har erfarenhet från olika sektorer och senast varit chef för enheten för systematisk informationssäkerhet vid MSB, Fia Ewald Consulting AB.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.