Information och dialog om Kvalitet i Särskilt boende för äldre

Tid

  • 2017-05-16
    9:00 - 12:30
  • 2017-06-01
    9:00 - 12:30

Kontakt

  • Daniel Smedberg
  • Telefon: 072-885 48 73
  • E-post: daniel.smedberg@kfsk.se

Information och dialog om Kvalitet i Särskilt boende för äldre

SKL:s styrelse har fastställt en rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende med fokus på natten. Rekommendationen ersätter den så kallade Bemanningsföreskriften som Socialstyrelsen tog fram men som inte antogs av regeringen våren 2016. Det blev istället ett tillägg i socialtjänstförordningen och ett uppdrag till SKL att utarbeta en rekommendation till landets kommuner. Resultatet blev Kvalitet i Särskilt boende. Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilda boenden för äldre.

Som en introduktion till ämnet kan ni titta på första kvarten av premiärsändningen av ”Äldrenytt”. https://playskl.solidtango.com/video/aldrenytt-6-februari-2017-06-feb-14-59-15-55

Två dagar anordnas med likalydande program.
Du kan välja att delta 16 maj i Lund, Grand Hotel
eller 1 juni i Hässleholm, Hotell Statt.

Målgrupp

Vård- och omsorgschefer, socialchefer och representanter för nämnder samt övriga chefer/nyckelpersoner (t ex MAS/MAR/SAS/demenssjuksköterska).
Fördelning av platser kan komma att ske, anmäl helst inte mer än 5 representanter från varje kommun, något fler för Malmö, Lund och Helsingborg.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-05-11 resp. 2017-05-18 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 12.30

Agneta Ivåker, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om innehållet i rekommendationen samt sätter fokus på vad kommunerna behöver arbeta vidare med vad gäller implementering och att kommunerna behöver fatta beslut om att anta rekommendationen.
Vi kommer sedan att fördjupa oss i Rekommendationen genom att arbeta i grupper kring ett par frågeställningar. Syftet med förmiddagen är att vi gör en gemensam start kring implementering och spridning av rekommendationen i kommunerna i Skåne.
Kaffe och smörgås serveras kl. 10. Valfri avslutande lunch kl. 12.30.