Individens behov i centrum – IBIC (grundkurs)

Tid

  • 2019-09-18
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Individens behov i centrum – IBIC (grundkurs)

Sammanfattning:

Utbildningsdagen inleds med introduktion av vad IBIC är, vad det kommer ifrån och vad som är syftet med införandet nationellt. Därefter följer ett avsnitt om grunderna i arbetssättet. Under förmiddagen varvas föreläsningsavsnitt med diskussionsfrågor, övning och möjlighet att ställa frågor.

Under eftermiddagen ligger fokus på bedömningar med IBIC med genomgång aoch övningar kring bedömningsinstrumentet, målsättning och därefter uppföljning med IBIC.

 

Upplägg

8.30   Introduktion till IBIC

– Bakgrund och syfte med IBIC

IBIC:s tre delar – Behovsinriktat arbetssätt och tankesätt

9.30   Kaffe

10.00  Fortsättning IBIC:s tre delar

– Behovsinriktat arbetssätt och tankesätt

– Systematiskt och gemensamt tillvägagångssätt

– Gemensamt språk: ICF

12.00    Lunch

13.00    Bedömningar med IBIC

14.00    Kaffe

14.20    Fortsättning bedömningar

Målsättning

Uppföljning

16.00   Sammanfattning av dagen, utbildningen avslutas senast 16

 

Målgrupp

Biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-handläggare utan tidigare utbildning i IBIC. Det passar även de handläggare som vill repetera tidigare grundläggande kunskaper i IBIC.

Medverkande

Sofia Gustavsson, socionom och processledare i Individens behov i centrum, IBIC. Sofia arbetade med införandet av Individens behov i centrum i Partille kommun från hösten 2014 – juni 2016. Sofia var delaktig i planeringen av införandet av Individens behov i centrum, samt delaktig i utvecklingen av arbetssättet i verksamhetssystemet för social dokumentation.

Sofia har utbildat biståndshandläggare och LSS-handläggare i IBIC samt varit metodstöd i arbetssättet. Hon har även utbildat utförarverksamheter i egen och privat regi.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.30 16.00