Hur kan kommuner locka företag med industriell symbios?

Tid

  • 2018-11-22
    9:00 - 11:00

Plats

Välavägen 198
25468, Helsingborg
Karta

Kontakt

  • Jakob Economou
  • Telefon: 072-885 49 45
  • E-post: jakob.economou@kfsk.se

Hur kan kommuner locka företag med industriell symbios?

Är du nyfiken på hur kommuner kan verka för industriell symbios och hur detta kan hjälpa företag? Då är du välkommen att komma på en två-timmars föreläsning och nätverksträff på Vera Park i Helsingborg. Där berättar näringslivsutvecklarna Håkan Sturesson och Bengt Fellbe, Helsingborgs stad respektive Bjuvs kommun, hur de arbetar med industriell symbios. Dusan Raicevic, affärsutvecklare på Vera Park presenterar hur kommunernas fokus hjälper företagen i Vera Park.

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Energikontoret Skåne arrangerar just nu en serie aktiviteter om industriell symbios som vänder sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, kommunala bolag inom avfall och energi etc. Vi erbjuder Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops.

Varmt välkommen!

Jakob Economou & Per Persson

Program

09.00

Inledning och välkomna - Energikontoret Skåne

09.15

Inblick: Industriell symbios i Bjuv & Helsingborg
Bengt Fellbe, Bjuvs kommun & Håkan Sturesson, Helsingborgs Stad

10.00

Hur kan företag dra nytta av att kommunerna arbetar med industriell symbios? - Dusan Raicevic, Vera Park

10.30

Diskussion, avslut

11.00

Slut