Hjälpmedelskonferens 2019

Tid

  • 2019-09-10 - 2019-09-11
    10:00 - 15:00

Plats

St Eriksgatan 115
100 31, Stockholm
Karta

Kontakt

  • Mats Renard
  • Telefon: 072-885 48 68
  • E-post: mats.renard@kfsk.se

Hjälpmedelskonferens 2019

Det nationella nätverket för hjälpmedelschefer bjuder in till 2019 års Hjälpmedelskonferens!

Önskar du anmäla dig efter att anmälningstiden har gått, kontakta då Mats Renard per mail: mats.renard@kfsk.se

 

Konferensen genomförs på:
Elite Palace Hotell
St Eriksgatan 115
Box 21034
100 31 STOCKHOLM
Direkt: +46 (0)8 566 217 20
www.elite.se

Boendet sker på:
First hotell Norrtull
St Eriksgatan 119
113 43 Stockholm
Sverige

Information kring boende
Till skillnad från tidigare års hjälpmedelskonferenser kan boende bokas i samband med anmälan till konferensen. Anledningen till detta är att det är väldigt ont om hotellrum i centrala Stockholm den aktuella veckan. Debitering av boendet sker i samband med debiteringen av deltagaravgiften.

Program

09.00               Förmiddagskaffe finns tillgängligt

10.00-10.30     Inledning av konferensen (inkl presentation rund borden)
Annette Sander, Verksamhetschef, Region Blekinge Ordförande nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius, Vice VD, Swedish Medtech

10.30-11.00   Information från arbetsgrupper, nationella nätverket för hjälpmedelschefer

11.00-11.30     Hjälpmedel – för patient eller för personal?
Lina Winkler, VD, Hjälpmedelcenter Sverige
Kicki Reifeldt, Leg. Arbetsterapeut, Hjälpmedelcenter Sverige

11.30- 12.00   Aktuellt från Myndigheten för delaktighet
Erika Dahlin, Utredare, Myndigheten för delaktighet

12.00–12.30   Nuläge doktorand i hjälpmedel och välfärdsteknik
Katarina Baudin, Doktorand Hjälpmedel och välfärdsteknik, Mälardalens högskola

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.00     Aktuellt från Inera
Helena Ahlm, verksamhetsspecialist Hjälpmedelstjänsten, Inera
Aida Fisic Toromanovic, tjänsteansvarig Hjälpmedelstjänsten, Inera

14.00-15.00     Aktuellt från Socialstyrelsen
Jeanette Adolfsson, Utredare, Socialstyrelsen
Karin Flyckt, Samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

15.00-15.30     Eftermiddagsfika

15.30-16.30     Nyheter inom upphandlingsjuridiken
Eva Sveman, Förbundsjurist, SKL

16.30               Avslutning av konferensdag 1
Annette Sander, Verksamhetschef, Region Blekinge Ordförande nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius, Vice VD, Swedish Medtech

Från 18.00        Mingel First Hotel Norrtull S:t Eriksgatan 119

18.30                  Middag First Hotel Norrtull S:t Eriksgatan 119

 

08.30-08.45     Inledning konferensdag 2
Annette Sander, Verksamhetschef, Region Blekinge Ordförande nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius, Vice VD, Swedish Medtech

08.45-09.15     Aktuellt från SKL
Birgitta Fagervall-Yttling, Handläggare, SKL

09.15-10.00     Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen
Maria Gill, Utredningssekreterare, Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11) Regeringskansliet

10.00-10.30     Förmiddagsfika

10.30-11.30     Utredningen om god och nära vård
Anna Nergård, Särskild utredare, Utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Regeringskansliet

11.30-12.30     Lunch

12.30- 13.15   Aktuellt från Läkemedelsverket
Tomas Byström, Utredare/inspektör, Läkemedelsverket

13.15 –14.50   MDR
Petrus Laestadius, Vice VD, Swedish Medtech

14.50-15.00     Avslutning av konferensen
Annette Sander, Verksamhetschef, Region Blekinge Ordförande nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius, Vice VD, Swedish Medtech

15.00-               Eftermiddagsfika

Avanmälan

Konferensavgift:
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018-09-01 debiteras ingen avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Vi fakturerar konferensavgiften efter konferensen baserat på deltagarantal. Angiva kostnaden är uppskattning baserad på tidigare års konferenser. Konferensavgiften kan därför komma att justeras något neråt eller uppåt.

Boende:
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018-07-29 debiteras ingen kostnad för boende. Vid senare avanmälan kan, beroende på när avanmälan ske, debitering för boende behöva ske kopplat till de avbokningsvillkor som gäller för boendet. För hela konferensen gäller att upp till två rum kan avbokas senast 48 timmar innan ankomst. Vid senare avanmälan än 48 timmar eller utebliven gäst debiteras full kostnad för boendet.