Hjälpmedelskonferens 2018

Tid

  • 2018-09-18 - 2018-09-19
    9:30 - 15:00

Plats

St Eriksgatan 115
100 31, Stockholm
Karta

Kontakt

  • Mats Renard
  • Telefon: 072-885 48 68
  • E-post: mats.renard@kfsk.se

Hjälpmedelskonferens 2018

Det nationella nätverket för hjälpmedelschefer bjuder in till 2018 års Hjälpmedelskonferens!

Information kring boende:
Precis som tidigare konferenser gäller att logi inte ingår i konferensen d v s deltagarna bokar och betalar detta själva.
Vi har dock förbokat ett antal rum på Elite Palace:
50 st rum 17-18/9
50 st rum 18-19/9
Deltagarna ringer själva direkt till Elites centralbokning: 0771-788 789 • centralreservation@elite.se
Ange avropsbokning / bokningskod 4539129 vid bokning.


Bekräftelsemail

För tillfället har vi problem med att bekräftelser på kursanmälningar inte skickas ut som de ska. Om du inte fått en bekräftelse och är osäker på om din anmälan registrerats kan du antingen logga in uppe till höger på sidan och sedan klicka in på kursen du anmält dig till för att se deltagarlistan eller kontakta oss via bokning@kfsk.se eller 0728 – 85 47 00.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018-09-01 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

9.30 10.00

Dag 1 – 2018-09-18
Samling, kaffe och smörgås

10.00 10.15

Välkomna!
Mikael Reingsdahl, ordförande i det nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius vice VD, Swedish Medtech

10.15 11.15

Aktuellt från Socialstyrelsen
Jeanette Adolfsson, utredare, Socialstyrelsen
Karin Flyckt,
samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

11.20 12.00

Aktuellt från Inera
Niklas Franzel, projektledare, Inera
Anette Strid,
tjänsteansvarig, Inera,
Klara Johansson,
redaktör, Inera,
Mona Schönström, tjänsteförvaltare, Inera

12.00 12.45

Lunch

12.45 13.45

Läkemedelsverket
Carin Bådagård, utredare/inspektör, Läkemedelsverket

13.45 14.30

Att främja jämlik tillgång till välfärdsteknik – Myndigheten för delaktighet
Rita Ehrenfors
, utredare, Myndigheten för delaktighet
Elisabeth Lagerkrans, utredare, Myndigheten för delaktighet

14.30 15.00

Kaffe

15.00 16.00

SKL
Eva Sveman, förbundsjurist, SKL

16.00 16.10

Avslutning dag 1
Mikael Reingsdahl, ordförande i det nationella nätverket för hjälpmedelschefer
Petrus Laestadius
vice VD, Swedish Medtech

18.30 19.00

Mingel – Elite Palace hotell ST Eriksgatan 115

19.00

Middag – Elite Palace hotell ST Eriksgatan 115

08.30 08.40

Dag 2 – 2018-09-19
Inledning
Mikael Reingsdahl, ordförande i det nationella nätverket för hjälpmedelschefer Petrus Laestadius vice VD, Swedish Medtech

08.40 09.40

Implementering av innovationer inom hjälpmedelsverksamheten/användningen
Katarina Kajblad Nordin, Verksamhetsutvecklare, Hjälpmedel Dalarna
Klas Palm, forskare, Uppsala Universitet
Linus Nielsen, Verksamhetschef, Hjälpmedel Dalarna

Implementering, välfärdsteknik till hjälpmedel

Annette Sander, verksamhetschef, Landstinget Blekinge
Carina Fransson,
verksamhetsutvecklare, Landstinget Blekinge

09.40 10.15

Nuläge doktorand i hjälpmedel och välfärdsteknik
Katarina Baudin, doktorand Hjälpmedel och välfärdsteknik, Mälardalens högskola

10.15 10.30

Kaffe

10.30 12.15

Hur kan man fånga värdet av medicintekniska hjälpmedel?
Petrus Laestadius vice VD, Swedish Medtech

MedTech20 – nytt verktyg för mätning av patientnyttan av medicintekniska produkter
Ingela Björholt, vd, Nordic Health Economics

Evidens för värdet av medicintekniska hjälpmedel – hur tar man fram det?
Malin Hollmark, forsknings- och innovationsansvarig, Swedish Medtech

12.15 13.00

Lunch

13.15 14.15

Återkoppling arbetsgrupper inom det nationella nätverket för hjälpmedelschefer

14.30 15.00

Avrundning och sammanfattning
Mikael Reingsdahl, ordförande i det nationella nätverket för jälpmedelschefer
Petrus Laestadius
vice VD, Swedish Medtech