Motiverande samtal – 3 dagar INSTÄLLD NYA DATUM

Tid

  • 2020-05-07
    8:30 - 16:30
  • 2020-05-08
    8:30 - 16:30
  • 2020-06-11
    8:30 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Motiverande samtal – 3 dagar INSTÄLLD NYA DATUM

Inställd, nya datum är den 8-9 oktober samt den 13 november.

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI kan exempelvis användas i samtal kring livsstil, i sjukdomsförebyggande arbete, i behandling och vid myndighetsutövning.

Centrala delar i utbildningen är förhållningssätt, kommunikation och strategier i MI. Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Under kursen ingår en obligatorisk hemuppgift i form tillämpning av motiverande samtal.

”Utbildningens målsättning är att ge deltagarna förståelse för MI som förhållningssätt och samtalsmetod, ge övning i praktisk tillämpning och en idé om hur man kan fortsätta lära sig MI.”

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.