Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

Tid

 • 2020-05-07
  8:30 - 16:30
 • 2020-05-08
  8:30 - 16:30
 • 2020-06-11
  8:30 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inkl kaffe och fikaVisa detaljer + 5,900kr (SEK)   Utgången

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI kan exempelvis användas i samtal kring livsstil, i sjukdomsförebyggande arbete, i behandling och vid myndighetsutövning.

Centrala delar i utbildningen är förhållningssätt, kommunikation och strategier i MI. Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Under kursen ingår en obligatorisk hemuppgift i form tillämpning av motiverande samtal.

”Utbildningens målsättning är att ge deltagarna förståelse för MI som förhållningssätt och samtalsmetod, ge övning i praktisk tillämpning och en idé om hur man kan fortsätta lära sig MI.”

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom socialtjänst, vård och omsorg

Medverkande

Dick Ullerteg, medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.30 Kursstart
09.30 Kaffe
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning