Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

Tid

 • 2018-03-21
  8:30 - 16:30
 • 2018-03-22
  8:30 - 16:30
 • 2018-04-17
  8:30 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI kan exempelvis användas i samtal kring livsstil, i sjukdomsförebyggande arbete, i behandling och vid myndighetsutövning.

Centrala delar i utbildningen är förhållningssätt, kommunikation och strategier i MI. Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Under kursen ingår, som ett obligatoriskt moment för godkännande, och i syfte att lära sig, observation på färdigheter i tillämpning av motiverande samtal samt återkoppling på färdigheter. Detta sker med hjälp av ljudinspelning och utskrift av samtal.

”Utbildningens målsättning är att ge deltagarna förståelse för MI som förhållningssätt och samtalsmetod, ge övning i praktisk tillämpning och en idé om hur man kan fortsätta lära sig MI.”

Hålltider

Alla dagar:
08.30             Kursstart
09.30             Kaffe
12.00 – 13.00 Lunch
14.30             Kaffe
16.30             Avslutning

 

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom socialtjänst, vård och omsorg

Medverkande

Dick Ullerteg, medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers – MINT

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 03-17 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.