Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken

Tid

 • 2020-09-07
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-85 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive fika och lunchVisa detaljer + 2,600kr (SEK)  

Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken

Kursbeskrivning

Kursen ger en genomgång av de grundläggande bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), den svenska kompletterande dataskyddslagstiftningen och hur reglerna kan tillämpas i praktiken. Kursen uppdaterar dig även om den senaste rättsutvecklingen på området och vilka lärdomar som kan dras från de första rättsfallen från Datainspektionen och andra europeiska tillsynsmyndigheter.

Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen. Ingen juridisk utbildning krävs.

 

Kursprogram

Kursen behandlar bl.a.

 • Dataskyddsförordningens viktigaste och mest grundläggande bestämmelser.
 • Vad är en personuppgift?
 • När gäller GDPR?
 • Den enskildes rättigheter enligt GDPR: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Incidentrapportering, konsekvensbedömning vid ny personuppgiftsbehandling, register över behandling m.m.
 • Det praktiska dataskyddsarbetet
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen
 • Överföring av personuppgifter till tredje land
 • Svensk kompletterande lagstiftning; dataskyddslagen och kamerabevakningslagen
 • Sanktioner vid överträdelser
 • Genomgång av praxis från Datainspektionen och andra tillsynsmyndigheter i Europa
 • Vad är på gång på dataskyddsområdet?

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen. Ingen juridisk utbildning krävs. Kursen kräver inga förkunskaper och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet.

Medverkande

Kursledare är Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö som tidigare har arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet. Ulrika har lång erfarenhet av arbete med integritetsskyddsfrågor och dataskyddslagstiftningen.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Eftermiddagspass