Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken

Tid

 • 2020-09-07
  8:30 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-85 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
KursavgiftVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  

Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken

Kursbeskrivning

Webbkurs: grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken

 

Välkomna till en grundläggande utbildning i GDPR.

Kursen, som ges över Teams, omfattar en halvdag, 08:30 – 12:00 och ger en grundläggande orientering om de viktigaste reglerna i GDPR och den svenska dataskyddslagen samt hur reglerna tillämpas i praktiken. Kursen innefattar bl.a. följande moment:

 

 1. Vad är en personuppgift?
 2. När gäller GDPR?
 3. Den enskildes rättigheter enligt GDPR: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 4. Incidentrapportering, konsekvensbedömning vid ny personuppgiftsbehandling, register över behandling m.m.
 5. Det praktiska dataskyddsarbetet
 6. Förhållandet till offentlighetsprincipen
 7. Överföring av personuppgifter till tredje land
 8. Svensk kompletterande lagstiftning: dataskyddslagen
 9. Sanktioner vid överträdelser
 10. Praxis från Datainspektionen och andra tillsynsmyndigheter i Europa
 11. Frågestund

 

Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen. Ingen juridisk utbildning krävs.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen. Ingen juridisk utbildning krävs. Kursen kräver inga förkunskaper och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet.

Medverkande

Kursledare är Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö som tidigare har arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet. Ulrika har lång erfarenhet av arbete med integritetsskyddsfrågor och dataskyddslagstiftningen.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.