Grundutbildning för KOMKAT- och SITHS-administratörer

Tid

 • 2017-05-30
  10:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Ottie Andersson eller Thomas Wester
 • Telefon: 0728-85 47 87 eller 0728-854789
 • E-post: ottie.andersson@kfsk.se eller thomas.wester@kfsk.se

Grundutbildning för KOMKAT- och SITHS-administratörer

KOMKAT är Skånes administrationskatalog, som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer, funktioner och medarbetaruppdrag i Skånes kommuner. Kataloginformationen i KOMKAT synkroniseras till den nationella HSA-katalogen som tillhandahålls av Inera AB. SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänste- och funktionscertifikat för säker identifiering och signering. SITHS tillhandahålls också av INERA AB.

Skånes 33 kommuner är anslutna till dessa tjänster genom tredjepartsavtal med Kommunförbundet Skåne.

Under dagen går vi igenom följande punkter:

 • Bakgrund och organisation
 • KOMKAT/HSA
 • SITHS Admin
 • SIS Capture Station (SCS)
 • Avtal och styrande dokument
 • Support och Nätverk

Anmälan till utbildningen ska föregås av att blanketten ”Behörighet administratör” och skickas in till ehalsosupport@kfsk.se. Blanketter finns på vår hemsida: https://kfsk.se/ledningochutveckling/digital-utveckling/ehalsa/hsa-katalogen/. Behörigheten som administratör i Kommunkatalogen och SITHS Admin öppnas efter slutförd utbildning.

Inför kurstillfället, kika gärna igenom följande material på vår hemsida:

KOMKAT-manualen

Bilaga 1 HPTA

Bilaga 7 RAPS

Målgrupp

Nya KOMKAT/HSA- och SITHS-administratörer i Skånes kommuner. I mån av plats är även övriga KOMKAT/HSA- och SITHS-administratörer som är i behov av en generell repetition välkomna.

Medverkande

Thomas Wester, RA, Avdelningen för digitalisering

Ottie Andersson, ORA, Avdelningen för digitalisering

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras 340 kronor/avanmäld person.