Grundläggande utbildning i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Tid

  • 2018-10-11
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundläggande utbildning i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Under denna utbildningsdag kommer vi att gå igenom den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken trädde i kraft den 25 maj 2017 och därmed ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.

Som nog ingen har missat vid det här laget har GDPR inneburit stora förändringar för företag, myndigheter och föreningar i förhållande till arbete kring integritet och dataskydd. Organisationer som bryter mot lagen riskerar höga sanktionsavgifter, skadestånd och badwill.  Under denna utbildningsdag får du lära dig det viktigaste om den nya lagstiftningen. Vi kommer bland annat att gå igenom relevanta begrepp, hur personuppgifter får hanteras, vad som gäller avseende informationsgivning till registrerade individer och vilka krav på intern dokumentation som finns. Vi kommer även att reda ut begreppen kring när samtycke egentligen krävs för behandling av personuppgifter samt skillnaden mellan att vara Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde.

Vidare kommer vi att gå igenom relevanta handledningar och uttalanden från Datainspektionen för att ge ytterligare vägledning kring hur GDPR ska tolkas.

 

 

Målgrupp

Tjänstepersoner i de skånska kommunerna

Medverkande

Utbildningen kommer att hållas av Annika Edmén, advokat och partner på Advokatfirman LA PARTNERS.  Annika Edmén har mångårig erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare och är specialiserad inom IT-rätt och kommersiell avtalsrätt. Integritetsrätt och frågor kring personuppgiftsbehandling har inom dessa rättsområden stått i fokus under många år varför Annika har stor erfarenhet av att hantera frågeställningar av olika slag inom dessa områden (både under den tidigare lagstiftningen (PuL) och sedan ett par år tillbaks under GDPR).

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 10-07 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Kaffe med fralla
09.30 Kursen startar
12-13 Lunch
16.00 Kursen avslutas