Grundläggande avtalsrätt inom offentlig upphandling

Tid

  • 2018-02-26
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundläggande avtalsrätt inom offentlig upphandling

Målet med en upphandling är att ett avtal ska ingås. Fokus i en upphandling brukar trots detta inte ligga på själva avtalet utan det är reglerna om offentlig upphandling som tenderar att hamna i fokus. För att målet med upphandlingen ska kunna uppnås är det dock viktigt att även prioritera utformningen och upprättandet av avtalet. Om avtalet hamnar i skymundan finns en risk att det uppstår problem och svårigheter under avtalstiden.

Ett upphandlat avtal innehåller många villkor och måste reglera alla viktiga förutsättningar. Avtalets utformning och innehåll har stor betydelse och upprättande av avtal bör vara en väsentlig del vid en offentlig upphandling. Det är därför viktigt att man vid genomförandet av en upphandling har kunskap om de lagar och principer som styr avtalsförhållandena. Denna kurs kommer att ge dig en fördjupad kunskap om avtalsrättens betydelse i offentlig upphandling samt ge dig konkreta och praktiska tips på upprättande av avtal.

Frågor som kommer att behandlas under kursen är bland annat:

–                         Vilka regler som gäller för avtal

–                         LOU i förhållande till avtalsrätten

–                         Ändringar i upphandlande kontrakt, förändringsklausuler

–                         Offentlighetsprincipen i förhållande till upphandlade kontrakt

–                         Viktiga avtalsvillkor

–                         Skadestånd- och ansvarsklausuler

–                         Skadestånd

–                         Ogiltighetsförklaring av avtal

Målgrupp

Upphandlare samt övriga tjänstemän som kommer i kontakt med avtalsrätt inom offentlig upphandling.

Medverkande

Kursledare är Maria Lidbom, partner och advokat på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Maria är löpande juridisk rådgivare till offentlig sektor i olika upphandlings- och avtalsrelaterande mål och ärenden såväl i som utanför domstol.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 02-22 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Kaffe med fralla
09.30 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Kursen slutar