Grundkurs i diarieföring

Tid

  • 2019-09-19
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundkurs i diarieföring

Den här kursen är främst riktad till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med diarieföring i offentlig eller privat organisation. Under kursdagen får du lära dig hur du ska arbeta med diarieföring och registrering av allmänna handlingar. Du kommer även få lära dig avgöra vilka handlingar som är allmänna handlingar, vilka handlingar som ska registreras och diarieföras och hur det ska göras. Under dagen diskuterar vi allmänna metoder som gäller för diarieföring, oavsett vilket IT-system du och din organisation använder. Teorin kommer att varvas med praktiska moment.

 

Under kursdagen kommer vi gå igenom följande:

– Regler för allmänna handlingar

– Registreringsskyldighet

– Vilka handlingar ska diarieföras

– Arkivering och kommunala arkivreglementen

– Dokumenthanteringsplan

– Posthantering

– Metoder för diarieföring

– Avslut av ärenden och arkivering av diarieförda handlingar

Målgrupp

Kursen är främst riktad till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med diarieföring i offentlig eller privat organisation.

Medverkande

Kursledare: Olle Ebbinghaus, Dokumentinfo

Olle har mer än 20 års erfarenhet av att leda kurser inom informationshantering. Han har erfarenhet från organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området. Mer information om Olle och Dokumentinfo finns på www.dokumentinfo.se

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång  debiteras hel avgift.

Program

08.45 Kaffe med fralla
09.00 Kursen startar
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Kursen avslutas