Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Tid

  • 2019-04-16
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

En endagskurs där vi får en genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk.
Kursdagen inkluderar en genomgång av de olika stegen kring granskning. Förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning etc. Även praktiska tips ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd på olika sätt att lägga upp granskningen.
Vi ser även över arvodesreglerna, hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet till olika beslut.

Målgrupp

Verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Medverkande

Kursen hålls av Maria Fröling, Angelica Covington och förbundsjurist Kalle Larsson.
Kalle Larsson arbetar som förbundsjurist på SKL:s avdelning för juridik. Maria Fröling och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning. De har därutöver även i flera år arbetat specifikt med granskning, djupgranskning, revision etc.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 04-12 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Preliminära hålltider
08.30 - 09.00 Samling med kaffe
09.00 Kursstart
09.00 - 10.30 Syfte med granskning Granskningens tidslinje/tidsplan Olika handlingstyper Lagkrav
10.30 Kaffe med macka
11.00 - 12.00 Överförmyndarens verktygslåda Utskick Utbildning
12.00 Lunch
13.00 - 13.30 Genomgång storgrupp av praktiska exempel
13.30 - 14.30 Praktiska övningar i smågrupper med handledare
14.30 Kaffe och fika
15.00 - 15.30 Arvodering
15.30 - 16.00 Praktiska tips Framgångsfaktorer inom granskning Summering Avslut
Föreläsare kvar på plats fram till kl.16.30 för eventuella frågor