Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

Tid

  • 2017-03-21
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

”Oavsett vilken organisatorisk modell skolan tillämpar är det viktigt att den är genomtänkt, att skolans samtliga relevanta aktörer är med, att det finns resurser för att stötta de nyanlända eleverna pedagogiskt och socialt, att man kan följa upp deras utveckling samt att eleverna betraktas och behandlas utifrån individuella förutsättningar och behov.” (Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering, Nihad Bunar red.)

Många kommuner och skolor står inför en stor utmaning att hitta sätt att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får den likvärdiga utbildning de har rätt till. En utmaning som just nu är ännu större på grund av det ökade antalet nyanlända elever.

Med utgångspunkt i olika forskningsrapporter och styrdokument får ni chansen att under dagen ta del av vad lagar och förordningar säger samt konkreta framgångsfaktorer för att hantera utmaningen.

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare, men även till tjänstemän på förvaltningsnivå samt övrig skolpersonal.

Medverkande

Linda Castell, utvecklingskonsult och föreläsare.
Linda är utbildad Sva-lärare mot grundskolans äldre årskurser. Hon jobbar även deltid på Skolverket och i Linköpings kommun, där fokus är utvecklingsarbete gällande nyanlända och flerspråkiga elever. Dessutom håller Linda i uppskattade seminarier och utbildningar över hela landet kring nyanländas lärande.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 03-18 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 –16.00

09.30
Dagen kommer bland annat erbjuda:
-Vad säger lagen och förordningar?
-Framgångsfaktorer före ett bra mottagande, inkludering och fortsatt undervisning av nyanlända elever
-Olika organisatoriska modeller
-Möjlighet till diskussion och reflektion tillsammans med övriga deltagare

Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning