FoU Skolas regionala rektorsnätverk för Särskola

Tid

  • Första tillfället
    2019-09-26
    9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för Särskola

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar i särskola i kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring särskola och speciella behov och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare. Mer information här: https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/aktiviteter/

Tillfällen:
2019-09-26, kl.9:00-12:00 (fika serveras från kl. 8:30) OBSERVERA! Plats den 26/9: Grand Hotell i Lund.
2019-11-14, kl.13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00)
2020-03-17, kl.9:00-12:00 (fika serveras från kl. 8:30)
2020-05-29, kl.13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00)

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom särskola.

Medverkande

Elena Zukauskaite, vetenskapliga ledare för FoU Skola

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019-09-01 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.