FoU Skola Ledarskap på vetenskaplig grund: Demokratiuppdragets utmaningar och skolans värdegrund

Tid

  • 2018-11-28
    10:15 - 12:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Nils Pihlsgård
  • Telefon: 0728 - 85 48 34
  • E-post: nils.pihlsgard@kfsk.se

FoU Skola Ledarskap på vetenskaplig grund: Demokratiuppdragets utmaningar och skolans värdegrund

I den samhällsdiskussion som handlar om hoten mot demokratin lyfts ofta skolan fram som en viktig aktör i demokratifostran – något som naturligtvis förklaras av att det är en del av skolans uppdrag. Men hur fostras egentligen demokratiska medborgare, och är det ens möjligt? Dagens seminarium bjuder på två föreläsningar avsedda att fördjupa våra kunskaper om det demokratiska uppdraget och de utmaningar som det är förenat med. De medverkande forskarna Fredrik Alvén och Christian Fernandez, båda från Malmö universitet, belyser demokratiuppdraget från olika perspektiv och avslutningsvis ges också tid för samtal och dialog med åhörarna. Varmt välkomna!

Obs! För er som vill passa på att träffas i anslutning till seminariet bjuds det på fika från kl. 09.45.

Del 1. Skolans motsägelsefulla demokratiuppdrag, Fredrik Alvén, doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot historiedidaktik, Malmö universitet.
Skolans demokratiska uppdrag formuleras i läroplanens så kallade värdegrundskapitel. Där står att skolan ska fostra självständiga och kritiskt tänkande individer. Samtidigt ska eleverna formas i en redan bestämd värdegrund. Fredrik Alvén beskriver i sin föreläsning hur dessa principer kan vara motstridiga, och vad det betyder för det demokratiska uppdraget/arbetet med skolans värdegrund.

 

Del 2. PK och yttrandefrihet – ett demokratiskt dilemma? Christian Fernandez, docent i statsvetenskap vid Malmö universitet.
Det kritiska uttrycket PK (politiskt korrekt) har blivit synonymt med en uppfostringskultur som pressar människor att anamma vissa värderingar och som begränsar utrymmet för ett fritt och allsidigt offentligt meningsutbyte. Det gäller inte minst i det offentliga utbildningsväsendet där värdegrund och värdeförmedling spelar en central roll. Hur påverkar detta demokratin? Och, mer specifikt, skolans demokratiska fostransuppdrag?

 

Hålltider:
Kl.09.45 Fika serveras
Kl.10.15-12.30 Seminarium

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer, skolpolitiker m. fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande

Gästande forskare är Fredrik Alvén och Christian Fernandez. Petra Källberg från Pedagogisk Inspiration Malmö leder seminariet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018-11-25 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.