Förvaltningschefskonferens utbildning

Tid

  • 2019-03-01
    8:30 - 15:30

Plats

Bantorget 1
, Lund
Karta

Kontakt

  • Jan-Åke Johansson
  • Telefon: 072-885 48 26
  • E-post: jan-ake.johansson@kfsk.se

Förvaltningschefskonferens utbildning

Välkomna till årets första förvaltningschefskonferens. Dagens program innehåller förutom den sedvanliga punkten om samverkan och ev informations- och beslutsärenden, även en återkoppling från föregående konferens då vi processade skolchefsrollen.

Aktuellt från FoU Skola presenteras och vi processar tillsammans hur ULF försöksverksamhet kan utvecklas. Vi kommer dessutom att få besök från Malmö universitets och Högskolan i Kristianstad lärarutbildning.

 

Väl mött!

Målgrupp

Förvaltningschefer utbildning eller motsvarande

Medverkande

Anders Olsson, Malmö universitet

Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras fullt pris.

 

Program

08.30 09.00

Kaffe serveras

09.00 10.00

Inledning, beslut och gemensamma punkter kring samverkansavtal

10.00 10.30

Skolchefsroll – återkoppling från föregående förvaltningschefskonferens

10.30 11.00

Fika och arbete under tiden

11.00 11.30

Fortsättning skolchefsrollen

11.30 12.00

Information från FoU Skola

12.00 12.45

Lunch

12.45 14.15

ULF försöksverksamhet – genomgång och arbete i grupper

14.15 14.30

Fika

14.30 15.30

Samverkan genom ökad kunskap om varandra. Lärosätena om lärarutbildningarna 2019. Del 1: förskola och fritidshem. Lena Löfgren, Högskolan Kristianstad och Anders Olsson, Malmö universitet.