Förvaltningschefskonferens

Tid

  • 2018-02-16
    8:30 - 15:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jan-Åke Johansson
  • Telefon: 0728-85 48 26
  • E-post: jan-ake.johansson@kfsk.se

Förvaltningschefskonferens

Välkommen till årets första förvaltningschefskonferens som bland annat bjuder på en föreläsning av Margareta Serder, vetenskaplig ledare för FoU Skola på Kommunförbundet Skåne. Vi får också lyssna på AnnMarie Taylor, enhetschef för IK på Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad som talar under rubriken ”Att leda digitaliseringsutmaningen”. Utöver detta blir det arbete i basgrupperna och dagen avslutas med gemensamma avtalsfrågor och övriga frågor samt val till ordförande respektive vice ordförande i Regionala samverkansrådet.

Målgrupp

Förvaltningschefer utbildning i Skåne och västra Blekinge

Medverkande

Margareta Serder, Vetenskaplig ledare för FoU
AnnMarie Taylor, Enhetschef för IK på Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.30 09.00

Kaffe

09.00 09.45

Om risken att evidens blir utvalda sanningar

Inom utbildning likväl som andra samhällssektorer talar vi alltmer om att beslut ska vara fattade på vetenskaplig grund. Vi vill att metoder som används ska vara evidensbaserade. Så saluförs också många av de tjänster som erbjuds utbildningsbranschen, inte minst inom området digitalisering. Men vad betyder detta? Hur bedömer vi evidens och vilka risker måste vi vara medvetna om?

Föreläsning av Margareta Serder, Vetenskaplig ledare för FoU Skola

09.45 10.15

Kaffe och mingel

10.15 11.00

Att leda digitaliseringsutmaningen.

Vad innebär en likvärdig skola när digitaliseringen knackar på dörren? – En resa med avstamp i en skolorganisation där ca 200 skolor med unika förutsättningar ur ett geografiskt, tekniskt , pedagogiskt och strategiskt ledarskapsperspektiv ska upplevas likvärdiga och kunna erbjuda varje elev en adekvat digital kompetens.

AnnMarie Taylor, Enhetschef för IK på Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

11.00 14.00

Arbete i basgrupperna tillsammans med organisationspsykologerna från Pedagogisk Inspiration Malmö.

(inkl. lunch och kaffe)

14.00 15.30

Avtal, val Regionala samverkansrådet, gemensamma frågor.