Europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge

EU

Tid

  • 2019-11-18
    13:00 - 15:30

Plats

Östra promenaden 3
, Malmö
Karta

Kontakt

  • Johanna Haward
  • Telefon: 0728–854793
  • E-post: johanna.haward@kfsk.se

Europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge

Tillväxtverket och Kommunförbundet Skåne bjuder in skånska kommuner för att presentera Skåne-Blekingeprogrammet och hur det går till att söka medel. Vi vill också hålla en dialog om behovsbilden hos skånska kommuner och om behoven kan matchas med de finansieringsmöjligheter som finns inom Skåne-Blekingeprogrammet.

Skåne-Blekingeprogrammet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne och Blekinge. Programmet är skrivet utifrån regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Så väl privat, ideell och offentlig sektor lyfts som viktiga genomförare. Sedan 1 juli har Tillväxtverket infört förenklade redovisningsalternativ, som ska underlätta den administrativa bördan att driva ERUF-projekt.

Mer information om EU programmet Skåne-Blekinge

 

Hålltider:
13:00-15:30
Kaffe och fika serveras vid 14:00

Målgrupp

Lokala och kommunala aktörer i Skåne

Medverkande

Kommunförbundet Skåne (Johanna Haward)

Tillväxtverket (Lorraine Jonis)

Avanmälan

Avanmälan efter sista anmälningsdag (11 november) mailas omgående till johanna.haward@kfsk.se

Program

Skåne-Blekingeprogrammets inriktningar och kommande utlysningar
Presentation av Skåne-Blekingeprogrammet och de kommande utlysningarna under år 2020.

Projektexempel
Inspirerande goda exempel från projekt finansierade av Skåne-Blekingeprogrammet.

Skånska kommuners behov
Hur ser kommunernas behov ut? Hur kopplar behoven an till de möjligheter som finns i Skåne-Blekingeprogrammet?

Ekonomisk redovisning
Presentation om de nya förenklade redovisningsalternativen.

Hur görs en ansökan?
Information om hur en ansökan till Skåne-Blekingeprogrammet görs.