Europa, Skåne och integration – strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Tid

 • 2019-11-22
  8:30 - 15:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

 • Jenny Strand
 • Telefon: 0728 - 85 48 39
 • E-post: jenny.strand@kfsk.se

Europa, Skåne och integration – strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Europa, Skåne och integration
Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. Vad är det egentligen som händer? Frågorna är många:

 • Hur kan vi förstå och förhålla oss till utvecklingen?
 • Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna, både i Skåne och Europa?
 • Hur kan vi agera för att främja integration och inkludering och en socialt hållbar samhällsutveckling?
 • Varför är samarbete på europeisk nivå viktigt?
 • Vilken är Skånes roll i EU och EUs roll i Skåne?
 • Sydeuropa och Centraleuropa tittar mot norra Europa för bra integrationspraktiker – hur svarar vi an på det?

 

”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra som har intresse av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fördjupar vi oss inom frågorna ovan med syftet att öppna upp perspektiv kring varför europeisk samverkan på integrations- och arbetsmarknadsområdena är viktigt och hur vi kan stärka kapaciteten till EU-finansiering för Skånes kommuner.

Målgrupp

Chefer, strateger och andra med intresse för frågorna, i synnerhet verksamma inom arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning, EU-frågor m fl

Medverkande

Tobias Hedkvist, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Jenny Strand, Strateg, Kommunförbundet Skåne

Kristina Jauhiainen Larsson, Brysselsamordnare, Kommunförbundet Skåne

M fl

Avanmälan

Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 500 kr.

Program

08.30 09.00

Fika och registrering

09.00 9.30

Välkommen och inledning
Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne och Tobias Hedkvist, Region Skåne

09.30 10.45

Det märkligaste med framtiden är att man då kommer kalla vår tid den gamla goda tiden
Per Widerström, ansvarig för den arkeologiska verksamheten och Lars Kruthof, ansvarig för den pedagogiska verksamheten, Gotlands museum

10.45 11.00

Kaffepaus

11.00 12.00

Globalisering och regionalisering – det territoriella spänningsfältet och Europa
Inge Eriksson, Universitetsadjunkt i Europastudier, Malmö universitet

12.00 13.00

Lunch

13.00 14.00

Möjligheter till finansiering inom EU:s sektorsprogram + projekt ELAINE 2.0 med finansiering från sektorsprogrammet Europa för medborgarna
Kristina Jauhiainen Larsson, Kommunförbundet Skånes Brysselkontor & Maria Lindblad, EU-kontor Skåne Nordost

14.00 15.00

Migration och integration i ett historiskt och teoretiskt jämförande perspektiv
Erica Righard, biträdande professor, Malmö universitet

15.00 15.15

Avslutning – vad händer nu?
Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne & Tobias Hedkvist, Region Skåne

15.15

Fika och nätverkande