EU-PROJEKT 3.0 – optimal användning av EU-finansiering

Tid

  • Avgift inklusive lunch och fika
    2017-12-12
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 – 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

EU-PROJEKT 3.0 – optimal användning av EU-finansiering

Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet.

Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt?

Kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?

EU-projekt 3.0 bygger på två principer:

  • Alla projektidéer som utvecklas vidare måste vara visionsbaserade och relevanta för organisationen för att bli lyckade EU-projekt
  • Maximal nytta för den egna organisationen uppnås genom att projekten utvecklas med utgångspunkt i förutsättningarna för implementation av projektresultaten och inom det optimala EU-programmet

 

Vi gör en resa från strategiska övervägningar till praktiska strukturer, allt för att skapa ett förbättrat klimat för att använda potentialen i tillgänglig EU-finansiering.

Fokus för första delen av dagen kommer att vara på hur en organisation kan lyfta fram strategiska utmaningar och bemöta dessa med hjälp av EU-finansiering. Den andra delen av dagen fokuserar på hur arbetet bör struktureras för att omsätta relevanta projektidéer till bra ansökningar.

Kursen har som målsättning att höja kvaliteten på arbetet med EU-projekt ytterligare en nivå.

Målgrupp

Kursen är utformad för både de som vill komma in i EU-arbetet på ett bra sätt och de som arbetat med EU-projekt tidigare.

Medverkande

Peter Jadesjö – Potential 12

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 12-08 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12-13 Lunch
14.30 Fika
16.00 Kursen slutar