EU-nätverksträff DIGITALT

EU

Tid

  • 2020-06-09
    9:00 - 12:15

Kontakt

  • Johanna Haward
  • Telefon: 0728-85 47 93
  • E-post: johanna.haward@kfsk.se

EU-nätverksträff DIGITALT

Varmt välkomna till årets första träff med EU-nätverket! Träffen anordnas tillsammans med Eslövs kommun. Inledande pass sätter fokus på projektimplementering där vi tar tillfället i akt att lyssna på tidigare exempel, dela erfarenheter och lära av varandra. Vi ser sedan närmre på var vi befinner oss i processen inför kommande programperiod, vilka möjligheter till finansiering kvarstår och hur ser kommunernas behov, förutsättningar och inkludering ut?

Länk till mötet skickas efter det att anmälningstiden gått ut.

Målgrupp

Träffen är endast öppen för representanter i Kommunförbundet Skånes EU-nätverk (tidigare ”Brysselnätverket”)

Medverkande

Johanna Haward

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång, maila Johanna Haward snarast möjligt.

Program

09.00

Introduktion och välkomnande

09.10

Kort om Eslövs kommun
Implementering i projektets alla faser - olika förhållningssätt och sätt att tänka
Lokala exempel från Eslövs kommun
Gemensam dialog och utbyte av erfarenheter, tankar och idéer

Kort paus

10.10

Lägesuppdatering
Aktuellt från Kommunförbundet Skåne
Uppdatering programmering och återstoden programperiod – möjlighet att ställa frågor
Aktuellt från deltagarna

12.15

Lunch