EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

Tid

  • 2017-11-23
    9:00 - 11:45

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Cecilia Thapper
  • Telefon: 072-885 49 22
  • E-post: cecilia.thapper@kfsk.se
Tyvärr biljettförsäljningen är stängd

EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi , smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Energikontoret Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi sätter fokus på Horisont 2020, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak.

På seminariet ges information om Program för säker, ren och effektiv energi i Horisont 2020, där utlysningarna för de kommande två år offentliggörs i höst. Genom programmet finns möjlighet att få upp till 100 % finansiering beviljad för projekt, men konkurrensen är hög. Vi får ta del av erfarenheter och tips från skånska aktörer som deltagit i framgångsrika ansökningar inom programmet.

Vi får också aktuell information om möjligheterna att söka stöd för energirelaterade projekt från Regionalfonden Skåne Blekinge och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak. Från dessa fonder har skånska partners extra goda möjligheter att söka stöd och vi får exempel på vad det går att få stöd för.

Informationsdagen riktas framför allt till dig i offentlig sektor.

Varmt välkommen!

 

Program:

09:00 Fika
09:30 Välkomna
09:35 Ren, säker och effektiv energi, Horisont 2020
10:00 Cityfied och Cool DH – frukter av Lunds kommuns arbete med finansiering från H2020
10:20 Toppa era chanser att utveckla framgångsrika ansökningar inom H2020-programmet!
10:50 kort paus
11:00 Regionalt strukturfondsprogram – insatsområde koldioxidsnål ekonomi och Fossilbränslefria kommuner – samverkan, kunskapsdelning och struktur
11:15 Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak – insatsområden grön ekonomi
11:30 Avslutande frågestund – vilken fond ska jag välja och hur lyckas vi få igenom ansökan?
11:45 Lunch

Hålltider:

9:00-9:30: Kaffe, registrering och smörgås
9:30-11:45 Presentationer och diskussion
11:45: Lunch

 

Program för utskrift:
Program_infodagH2020_23 november_fm

Målgrupp

Kommunala tjänstemän, kommunala bolag

Medverkande

Christer Borgelin, SLU Alnarp
Anna Josefsson, Tillväxtverket
Peter Lundsberg, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak
Markus Paulsson, Lunds kommun
Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne/Kommunförbundet Skåne
Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne/Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Vid uteblivet deltagande utan avanmälan, debiteras 300kr ex moms.