Skånes Energiting 2020

Tid

  • 2020-10-06
    9:00 - 15:00
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Skånes Energiting 2020

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.  Den 6 oktober är det återigen dags för Skånes Energiting – som i år sker digitalt!

Under årets Skånes Energiting lyfts bland annat ämnen som hållbara affärer, möjligheter som biokol, flexibilitet i elnätet och inspiration från Skånes fossilbränslefria kommuner. 

När: 6 oktober 2020 

Plats: Digitalt

Tid: ca 09:00-15:00

Pris: 0 kr

Anmälan: Anmälan krävs

Välkomna!  

 

Program

(uppdateras löpande)

Flexibilitet i elnätet
Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvändning som anpassas efter tillgången blir allt mer intressanta och relevanta. Kan elanvändning styras bort från effekttoppar? Hur blir elbilar en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och lågt pris?

Hållbara transporter
Den stora utmaningen för att nå klimatmålen 2030 är omställningen av transportsektorn. Hur driver vi alla åt samma håll? Kan marknaden svara upp när företag och offentlig sektor ställer om sin fordonsflotta? Moderator för den här arenan är Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

En hållbar affär för alla
Genom att ställa miljökrav på sina leverantörer kan företag och offentliga organisationer bidra till att marknaden agerar så att miljömålen nås. Frågan är dock: Hur vet man att marknaden kan svara upp?

Hur får man som företagare fram vad man har att erbjuda? – Magnus Johansson, Företagarna
Goda exempel på marknadsdialog – Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg, Simrishamn kommun
Moderator: Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus AB

Biokol is the new black
Intresset för biokol och negativa utsläpp ökar. Men var står utvecklingen idag och hur kan vi hitta hållbara affärsmodeller för områden som avfallshantering, energiproduktion, odling och minskad klimatpåverkan?

Varför biokol? – Ann-Mari Fransson, SLU
Från restprodukt till klimatpositiv fjärrvärme – Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
Svensk kolinlagring – Jessica Johansson, Seniorkonsult på Miljömatematik*
Kolsänka som produkt – David Andersson, Ecoera
Klimatklivet – Erik Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Klimatsmart byggande
Nu höjs klimatambitionerna i byggsektorn. Genom åren har vi sett en rad banbrytande byggprojekt. Här tittar vi närmare på framtiden och de verktyg, krav och målsättningar som är på gång de närmaste åren.

Stora solcellsanläggningar
Nu kommer större solcellsanläggningarna till Sverige! Vi ser allt fler som bygger solcellsparker och lägger solceller på stora tak. Nu tittar vi närmare på drivkrafter och affärsmodeller.
Framtidens solparker bygger på biologisk mångfald – utan subventioner – Michael Valter, Exekutive Vice President, Sustainable Business & Public Affairs, Better Energy Management A/S
– Solcellsparker i symbios med lokal produktion skriver om energikartan – Erik martinson, Co-founder/CEO SVEA Solar
Andelsägd solel i praktiken – Erfarenheter från 3 års drift av Solar Park Helsingborg” Diedrik Fält, Solar Park
– Stora takbaserade solanläggningar – trend eller tillfällighet – Christoffer Caesar, VD Swede Energy

Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet
Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. Utöver att vara en rent teknisk fråga behöver vi integrera hållbar mobilitet i samhällsplaneringen utifrån dess inverkan på vår livskvalitet och miljöpåverkan. I denna programpunkt utgår vi därför från ett barnperspektiv i frågan om hur vi kan öka resandet med cykel, kollektivtrafik och gång samtidigt som vi minskar resandet med bilar för att främja barns möjlighet till rörelse i de offentliga miljöerna.

Vad för initiativ kan politikerna ta för att främja omställningen av transportsektorn så att barn kan röra sig miljövänligt? Hur kan stadsplanerare främja barns rörelsefrihet? Vilka lärdomar kan vi dra från forskningen på området? Talare från akademin, en arkitektbyrå, den idéburna samt den offentliga sektorn möts kring dessa frågor så att vi tillsammans kan röra oss framåt mot genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål 11.2.

Bli fossilfri – så gör du!
Handfasta tips och konkreta goda exempel från både företag och det offentliga som ställt om sina verksamheter. Hur gör exempelvis en flygplats som vill bli fossilbränslefri? Hur kan man arbeta med fossilfria finanser och hur har det egentligen gått för de skånska kommuner som skrivit under uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020?

För frågor, hör av er till Energitingets projektledare Gustaf Wiklund, gustaf.wiklund@kfsk.se

Skånes Energiting 2020 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.