Skånes Energiting 2020

Tid

  • 2020-05-28
    8:00 - 16:30

Plats

Mässgatan 6
215 32, Malmö
040-631 11 10
Karta
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Pris inkl fika och lunchVisa detaljer + 495kr (SEK)  

Skånes Energiting 2020

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor

Den 28 maj samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi på Malmömässan för att gemensamt fokusera på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Under dagen varvas föreläsningar, rundabordssamtal och mingel inom bland annat effektfrågan, hållbara transporter och hållbart byggande.

Forma Energitinget tillsammans med oss
På Energitinget står mötena i fokus. Har du en idé, något gott exempel eller frågeställning som du vill dela med dig av? Hör av dig till Gustaf Wiklund, projektledare, gustaf.wiklund@kfsk.se .

Skånes Energiting 2020 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skånes gemensamma samverkansplattform.