Skånes Energiting 2020

Tid

  • 2020-10-06
    8:00 - 16:30

Plats

Mässgatan 6
215 32, Malmö
040-631 11 10
Karta
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Pris inkl lunch och fikaVisa detaljer + 495kr (SEK)  

Skånes Energiting 2020

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.  

Under dagen lyfts bland annat ämnen som hållbara affärer, möjligheter som biokol, flexibilitet i elnätet och inspiration från Skånes fossilbränslefria kommuner. 

När: 6 oktober 2020 

Plats: Malmömässan* 

Tid: 8:00-16:30  

Välkomna!  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. Om det inte är möjligt att genomföra konferensen på Malmömässan på grund av restriktioner gällande Covid-19 kommer konferensen att arrangeras digitalt.

 

Program

(uppdateras löpande)

Flexibilitet i elnätet
Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvändning som anpassas efter tillgången blir allt mer intressanta och relevanta. Kan elanvändning styras bort från effekttoppar? Hur blir elbilar en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och lågt pris?

Hållbara transporter
Den stora utmaningen för att nå klimatmålen 2030 är omställningen av transportsektorn. Hur driver vi alla åt samma håll? Kan marknaden svara upp när företag och offentlig sektor ställer om sin fordonsflotta? Moderator för den här arenan är Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

En hållbar affär för alla
Genom att ställa miljökrav på sina leverantörer kan företag och offentliga organisationer bidra till att marknaden agerar så att miljömålen nås. Frågan är dock: Hur vet man att marknaden kan svara upp?

Hur får man som företagare fram vad man har att erbjuda? – Magnus Johansson, Företagarna
Goda exempel på marknadsdialog – Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg, Simrishamn kommun
Moderator: Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus AB

Biokol is the new black
Intresset för biokol och negativa utsläpp ökar. Men var står utvecklingen idag och hur kan vi hitta hållbara affärsmodeller för områden som avfallshantering, energiproduktion, odling och minskad klimatpåverkan?

Varför biokol? – Ann-Mari Fransson, SLU
Från restprodukt till klimatpositiv fjärrvärme – Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
Svensk kolinlagring – Jessica Johansson, Seniorkonsult på Miljömatematik*
Kolsänka som produkt – David Andersson, Ecoera
Klimatklivet – Erik Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Klimatsmart byggande
Nu höjs klimatambitionerna i byggsektorn. Genom åren har vi sett en rad banbrytande byggprojekt. Här tittar vi närmare på framtiden och de verktyg, krav och målsättningar som är på gång de närmaste åren.

Stora solcellsanläggningar
Nu kommer större solcellsanläggningarna till Sverige? Vi ser allt fler som bygger solcellsparker och lägger solceller på stora tak. Nu tittar vi närmare på drivkrafter och affärsmodeller.
Andelsägd solel i praktiken – Erfarenheter från 3 års drift av Solar Park Helsingborg” Diedrik Fält, Solar Park

Bli fossilfri – så gör du!
Handfasta tips och konkreta goda exempel från både företag och det offentliga som ställt om sina verksamheter. Hur tar du dig t.ex. både bekvämt och klimatsmart på tjänsteresa till Stockholm? Kan tysta bilar vara bra för arbetsmiljön?


Forma Energitinget tillsammans med oss!

Är ni en organisation med klimat- och/eller energifokus som vill träffa er målgrupp på Skånes Energiting 2020? Nu finns det möjlighet för er att bli utställare. Vi har ett fåtal platser à 2×3 meter till en kostnad av 3000 kr ex. inträdesbiljetter och möblemang. För att skapa ett mervärde för våra besökare behöver våra utställare ha en tydlig koppling till Energitingets planerade arenor och programpunkter, alternativt till Skånes klimat- och energistrategi.

Det finns även möjlighet för dig som vill samverka med oss att bli sponsor av Skånes Energiting 2020. För frågor, hör av er till Energitingets projektledare Gustaf Wiklund, gustaf.wiklund@kfsk.se


Skånes Energiting 2020 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.