En utbildningsdag om den rättsliga hanteringen av LVU, INSTÄLLD

Tid

  • Avgift inklusive lunch och fika
    2020-09-17
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • henrik.hedqvist@kfsk.se
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

En utbildningsdag om den rättsliga hanteringen av LVU, INSTÄLLD

Kursen är inställd, nytt datum den 15 oktober. Du kommer till anmälningssidan här.

 

En utbildningsdag om den rättsliga hanteringen av LVU-ärenden.
Program
08.30 – 09.00 Kaffe och fralla

09.00 Inledning och genomgång av LVU-lagstiftningen.

10.30 – 10.50 Paus

10.50 – 11.15 Fortsättning om rekvisit och andra grundläggande rättsliga förutsättningar kopplade till hur ny praxis bör tolkas och tillämpas.

11.15 – 12.00 Mindre workshop i grupper med eget/fiktivt ärende/del av ärende som varit komplext (hard cases) och där deltagarna kort föredrar för övriga i gruppen och diskuterar hur komplexiteten hanterades eller borde ha hanterats.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.20 Ny LVU på gång? Kort om SOU 2015:71. Vad kan tänkas bli verklighet av förslagen?

13.20 – 14.30 Beredning av ett ärende avseende LVU genom hela handläggningsprocessen, från SN till domstolsförhandling FR och KR (HFD). Handläggnings- och förvaltningsprocessuella förutsättningar i praktiken och juridiken.

14.30 – 14.45 Kaffe

14.45 – 15.30 Grupparbete kring eget/fiktivt mål i förvaltningsrätten. Hela vägen i ett ärende som inkommer som en anmälan, öppnande av utredning och dokumentation som leder vidare till ansökan och sedermera domslut i FR. Hur gick det? Vad ansåg FR/du och gruppen?

Gemensam diskussion om grupparbetet / Avslutning av dagen.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Medverkande

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. Se till exempel Förvaltningsrätt för professionsutbildningar (tillsammans med L. Zanderin, 5:e upplagan 2017), Mänskliga rättigheter i svensk belysning (med Zanderin (red.), 2:a upplagan 2011) och Hälso- och sjukvårdsrätt (med Wendel och Zanderin, 2:a upplagan 2016).

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.