Ekonomichefskonferens

Tid

  • 2017-10-13
    9:00 - 12:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

  • BjörnSjölin
  • Telefon: 0728-85 47 35
  • E-post: bjorn.sjolin@kfsk.se

Ekonomichefskonferens

Välkommen på Ekonomichefskonferens i Eslöv den 13 oktober.

Har ni frågor om programmet eller har ärenden ni vill ta upp på mötet, kontakta Björn Sjölin, bjorn.sjolin@kfsk.se

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 09.20

Eslövs utmaningar framöver, Tomas Nilsson

09.20 10.30

Budgetpropositionen 2018, ny kommunallag samt aktuellt i kommuners ekonomi. Signild Östgren, SKL

10.40 11.25

Information om regeringens förslag till lag om e-fakturering vid offentlig upphandling, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

11.30 12.00

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet vad gäller kostnadsutvecklingen samt Analys av etableringsersättningens samband till ekonomiskt bistånd efter etableringstidens utgång. Information/diskussion. Mikael Hellström och Ulf Ramberg, KEFU

12.00

Avslut och lunch