Ekonomi i ansökning och drift av EU-projekt

Tid

  • Avgift inklusive lunch och fika
    2017-10-17
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Ekonomi i ansökning och drift av EU-projekt

Kursen har som målsättning att skapa en trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften.

Kursen tar upp frågeställningar som rör både budgetering och redovisning av EU-projekt.

Med praktiska övningar, teoretiska genomgångar och checklistor för olika moment i arbetet kommer vi under kursen besvara frågor som ofta dyker upp:

Vill du veta mer hur man budgeterar och redovisar EU-projekt?

Kursen har som målsättning att skapa en trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften.

Genom exempel från flera olika EU-program går vi igenom centrala delar av arbetet gällande budgetering och redovisning av EU-projekt.

Vi lägger stor vikt vid hantering av kostnader; metoder för beräkning, Hur säkerställer vi att en kostnad blir godkänd?, Vad gäller för personal, resor och konsulter? Vi berör också olika aktörer, deras roller och hur relationen mellan dessa regleras.

Efter genomförd kurs har deltagarna en bred och tillämpbar kunskap om förväntningar och krav från EU gällande ekonomiska frågor i ansökningar och i drift av flera olika EU-projekt.

Målgrupp

De som arbetar eller kommer att arbeta med ekonomiska frågor i EU-projekt

Medverkande

Daniel Wennerlund – Potential12

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 10-13 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12-13 Lunch
14.30 Fika
16.00 Slut på kursen