Ekologisk kompensation vid urban planering

Tid

  • 2019-04-23 - 2019-04-24
    12:00 - 15:00

Plats

Gustav Adolfs gata 47
252 27, Helsingborg
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se

Ekologisk kompensation vid urban planering

Välkommen till en 1,5-dags utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna är välfyllda med både presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, men också med chans att förkovra sig i befintlig balanseringsmetod under ett besök till ett förtätningsprojekt i Helsingborg.

Under dag 1 ges många perspektiv kring balansering och kompensation. Ur ett ekonomiskt perspektiv får vi oss en tankeställare kring varför och hur vi värdera idag; Vad som kan gå fel om vi inte värderar och vilka vägar att ta för att beslutsfattare ska ta bättre hänsyn till miljövärden. Forskning lyfts om relationen mellan Miljöbalken och PBL och hur detta får kommuner att arbeta olika med balanseringsprincipen. Användningsområden för Länsstyrelsens underlagskartor, som tagits fram i arbetet med grön infrastruktur, och vägledning fås. Och hur var det där med Skåne som pilotlän i SOU 2017:34?

Dag 1 avslutas med presentationer från kommuner som använt balansering vid exploatering. Hur gjorde de? Detta kan ses som en inledning till dag 2 där ni kommer att få prova på att använda en befintlig balanseringsmetod på ett konkret exploateringsexempel.

Vi önskar att så många kommuner som möjligt ska ha chans att delta men vi har något begränsat antal platser. Till att börja med hade det därför varit önskvärt att högst två personer per kommun anmäler sig. Då är det klokt att en med ansvar för fysisk planering och en som har miljö-/naturperspektiv kommer (om er kommun har sådan uppdelning d v s). Vi kommer att 18 mars meddela om platserna fyllts, så vill ni säkra en plats anmäl er innan dess.

 

Dagen medfinansieras av Region Skånes miljöfond.

Målgrupp

Framförallt planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer, men också övriga som kan ha behållning av kursen.

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter sista anmälningsdag, 2019-04-08, samt utebliven deltagare debiteras full avgift.

Program

Små justeringar i schemat kan komma men start och sluttid är satta.

23 april

12.00 12.50

Lunch

12.50 13.00

Kommunförbundet hälsar välkomna

Presentationer

13.00 13.45

Vilken prislapp har naturen? Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden

13.45 14.15

Ekologisk kompensation och balanseringsprincipen – vad tänker kommunerna om det idag och varför? Johanna Alkan Olsson, Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet

14.15 15.00

Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation (ur ett länsstyrelseperspektiv). Johan Niss, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Skåne

15.00 15.30

Fika

Tjänstepersoner ger konkreta exempel

15.30 16.00

Camilla Finsberg, Biolog, park- och naturförvaltningen, Göteborg stad

16.00 16.30

Jeanette Widén Gabrielsson, Planarkitekt, Svedala kommun

16.30 17.00

Fredrik Bengtsson, Kommunekolog, stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg stad

18.00

Middag

24 april

Användandet av befintlig balanseringsmetod

08.30 09.30

Genomgång av dagens upplägg för dagens övning i fält

09.30 09.50

Kaffe

09.50 12.30

Detta tidsblock börjar med en busstur, med kommunalt färdmedel, till ett förtätningsprojekt i Helsingborg. Väl där får ni, i grupp, prova på att använda en befintlig metod för balansering vid exploatering. Blocket avslutas med busstur tillbaka till konferenslokalen. Effektiv tid i fält är cirka 1,5 timme.

12.30 13.30

Lunch

13.30 14.30

Återkoppling, reflektion och diskussion kring förmiddagens bestyr.

14.30 15.00

Summering och avslut – Hur tar vi detta vidare?