Ekologisk kompensation – Beräkningsmodellernas möjligheter och utmaningar

Tid

  • 2019-05-22
    8:50 - 14:00

Plats

Östergatan 7b
211 25, Malmö
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se

Ekologisk kompensation – Beräkningsmodellernas möjligheter och utmaningar

Välkommen till en workshop där vi djupdyker i olika aspekter som berör beräkningsmodeller för ekologisk kompensation. Före lunch kommer presentatörer ta upp och vi diskuterar kring frågor som:

Hur flexibla bör beräkningsmodeller vara?
Kan modellerna vara rättssäkra?
Hur bör modellerna utformas för ett kostnads- och resurseffektivt kompensationsarbete?

Timmen efter lunch så kommer ni få möta ett antal scenarier för kompensation, när ett grönområde i en tätort exploateras för bostadsbyggande. I diskussionen kring dessa tar vi upp vilka förutsättningar som kan finnas för att vara flexibel vad gäller t.ex. avstånd mellan platsen där skada har skett och kompensationsplatsen, och vilken typ av kompensation som är lämplig i förhållande till den skada som skett. Passet består av en kortare presentation och diskussioner tillsammans med forskarna i MuniComp.

Hur man i praktiken genomför ekologisk kompensation är långt ifrån självklart. Kunskapsutbyte och diskussion behövs för att komma vidare i arbetet. Detta är den andra workshopen i en serie som Kommunförbundet Skåne och forskningsprojektet MuniComp ger (första gavs i oktober 2018), som behandlar ekologisk kompensation i kommunalt sammanhang.

 

Dagen är finansierad av Naturvårdsverket genom MuniComp och medfinansierad av Region Skånes miljöfond

Målgrupp

Framförallt planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer, men också övriga som kan ha behållning av kursen.

Medverkande

Från MuniComp:

Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad (projektledare)
Anna Mellin, miljöekonom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Helena Björn, miljöstrateg, Lomma kommun
Ida Petterson, konsult, Ecogain
Linus Hasselström, head of environmental economics and natural capital, Anthesis Group
Scott Cole, miljöekonom, EnviroEconomics Sweden
Therese Jephson, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne
Thomas Beery, universitetslektor i miljödidaktik, Högskolan Kristianstad
Tore Söderqvist, forskare, Anthesis Group
Widar Narvelo, kommunekolog, Helsingborgs stad

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter sista anmälningsdag, 2019-05-07, samt utebliven deltagare debiteras 500 kr.

Program

08.50 09.00

Kommunförbundet Skåne och MuniComp hälsar välkomna
Therese Jephson, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne
Ingemar Jönsson, Professor i teoretisk och evolutionär ekologi och projektledare för MuniComp, Högskolan Kristianstad

09.00 09.30

Stärkande frukost

09.30 10.00

Beräkningsmodeller för ekologisk kompensation – vad säger teorin och vad görs i praktiken?
Tore Söderqvist, Forskare, Anthesis Group

10.00 10.15

Flexibilitet, rättssäkerhet och effektivitet i beräkningsmodeller
Ida Petterson, Konsult, Ecogain

10.15 10.25

Intro Workshop

10.25 11.45

Workshop gruppmoment

11.45 12.00

Återsamling

12.00 12.45

Lunch

12.45 14.00

Flexibilitet i kompensationsprojekt – Vilka alternativ finns och vad tycker medborgarna?
Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden
Linus Hasselström, Head of Environmental Economics and Natural Capital, Anthesis Group