EBP-utbildning

Tid

 • Anmälan 6 november Lund
  2017-11-06
  9:00 - 16:30
 • Anmälan 4 december Malmö
  2017-12-04
  9:00 - 16:30

Kontakt

 • Nicolina Fransson
 • Telefon: 0728 - 85 48 76
 • E-post: nicolina.fransson@kfsk.se
Kostnad Antal deltagare
Anmälan 6 november LundVisa detaljer + Kostnadsfritt  
Anmälan 4 december MalmöVisa detaljer + Kostnadsfritt  

EBP-utbildning

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.

 

Fortbildning i evidensbaserad praktik

 

Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en fortbildning för att ge verktyg för att arbeta evidensbaserat.

 • Hur identifierar man klienters behov?
 • Hur gör man klienten delaktig i utredning och beslut?
 • Hur hittar men kunskap om vilka metoder som fungerar?
 • Hur värderar man metoders tillförlitlighet?
 • Vad kan man göra när det saknas forskning?
 • Hur följer man upp den egna verksamheten?

Fokus i utbildningen är inte teori utan faktisk användning.

 

Medverkan förutsätter:

 

Kursupplägg

Kursen är uppdelad på 5 tillfällen (1 gång per månad). En fördjupningsuppgift löper parallellt under kursen (redovisas sista tillfället).

Datum för träffarna under 2017 är:

9 maj (Kommunförbundet Skåne, Lund)

9 juni (Stadshuset, Malmö)

28 augusti (Kommunförbundet Skåne, Lund)

2 oktober (Stadshuset, Malmö)

6 november (Kommunförbundet Skåne, Lund)

4 december (Stadshuset, Malmö)

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig främst till verksamhetsutvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten.

Medverkande

Föreläsare är Knut Sundell och samt Jill Fialdini Yenidogan (SBU). Handledning kan vid behov ges mellan seminarietillfällena.