Digitalt ledarskap – kursen ges digitalt via ZOOM

Tid

 • 2020-09-03
  9:00 - 15:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Kursavgift digital kursVisa detaljer + 2,200kr (SEK)  

Digitalt ledarskap – kursen ges digitalt via ZOOM

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsrikt digitalt ledarskap?
Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

 • Vilka grundförutsättningar som krävs
 • Hur du ska motivera och förankra planerna
 • Vad som driver och motiverar medarbetarna
 • Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
 • Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
 • Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

 

Målgrupp

HR, chefer, avdelningschefer, teamledare, projektledare, digitala chefer

Medverkande

Johan Book – VD motivationsbyrån – Kommunikationsexpert och föreläsare

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.