Digitalisering av planprocessen 2019

Tid

  • 2019-09-24
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jesper Bergnordh
  • Telefon: 072-885 47 59
  • E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Digitalisering av planprocessen 2019

Vi upprepar den välbesökta konferensen för Digitalisering av planprocessen!

Vi arrangerar den 24 september i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bjuder in till nätverksmöte för att skapa erfarenhetsutbyte i arbetet med digitalisering i samråd med Plansamverkan Skåne.

Målgrupperna för konferensen är framförallt ni som arbetar med frågor i er vardag kopplat till samhällsbyggnad och digitalisering av planprocessen, Skånes planerare, Bygglovshandläggare, Geodatasamordnare, GIS-ingenjörer, Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer, och berörda chefer samt beslutsfattare.

Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Jesper Bergnordh, e-post jesper.bergnordh@kfsk.se eller
tfn 072-885 47 59 (kan även kontaktas vid förfrågan om eventuell efteranmälan).

Sprid gärna denna inbjudan till kolleger och lämplig mottagare i er kommun,

Inbjudan i pdf 2019-09-24 Inbjudan planprocessen

 

Välkommen till årets konferens om ”Digitalisering av planprocessen”! 

 

 

Hålltider:

08.30 Kaffe med smörgås
09.00 Programmet startar
12.00 Lunch
14.30 Kaffe med fika
16.00 Avslutning

Målgrupp

Målgrupperna för konferensen är framförallt ni som arbetar med frågor i er vardag kopplat till samhällsbyggnad och digitalisering av planprocessen, Skånes planerare, Bygglovshandläggare, Geodatasamordnare, GIS-ingenjörer, Samhällsbyggnads- och Tekniska chefer, och berörda chefer samt beslutsfattare.

Medverkande

Uppdateras närmare konferensen.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång 2 september eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras motsvarande hel avgift.

Program

08.30 09.00

Registrering/kaffe

09.00 09.10

Välkommen
Jesper Bergnordh, Strateg, Kommunförbundet Skåne

09.10 09.55

Handbok i digitalisering
Pernilla Andersson, Digital producent- Kävlinge kommun och Daniel Gardevärn, GIS- ingenjör- Helsingborgs stad

10.00 10.20

Paus

10.25 11.15

Digital Färdplan med fokus på nationell tillgänglighet av digitala detaljplaner
Julie Mostert, Regional geodatasamordnare - Lantmäteriet och Anna-Alexandra Lidenstjärna, Uppdragsledare digitalisering - Boverket och Elisabet Weber, Nationell förvaltningsledare Samhällsplanering - Länsstyrelserna

11.20 11.50

Samordnad digitalisering
Elisabet Weber Nationell förvaltningsledare Samhällsplanering - Länsstyrelserna

12.00 12.45

Lunch

12.55 13.50

Så använder Karlskrona 3D i planprocessen
Ann-Sofie Silverskär, Planarkitekt och Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare - Karlskrona

14.00 14.30

Detaljplaner i QGIS
Karl-Magnus Jönsson, GIS utvecklare - Kristianstads kommun

14.30 14.50

Fika

14.55 15.25

Upphandlingsförfarande-beställargrupper
Christina Thulin, Handläggare - Sveriges Kommuner och Landsting

15.30 16.05

Gemensam diskussion - inleds med bikupa.
Diskussion utefter dagens innehåll - avbryts cirka kl. 15.55 - Summering av hur önskar vi gå vidare?

16.10 16.30

Summering av dagen
- Vad tar Lantmäteriet, Boverket och SKL med sig från dagens diskussioner?